Hjem
WAIT-prosjektet

Nettverkspartnere

WAIT-prosjektet har både nasjonale og internasjonale nettverkspartnere som styrker prosjektets tverrfaglighet og ekspertise på feltet.

Hovedinnhold

Bridget Anderson

Bridget Anderson er professor i migrasjon, mobilitet og samfunnsborgerskap og direktør ved Migration Mobilities Bristol. Hun har også vært visedirektør ved COMPAS, Oxford University. Anderson har blant annet utforsket spenningen mellom fleksibiliteten i arbeidsmarkedet og samfunnsborgeres rettigheter som har fremmet forståelsen for hvilken funksjon innvandring har i viktige sektorer på arbeidsmarkedet. Interessen for arbeid har også forsterket hennes nyere fokus på statlige inngrep og deportering, og hvordan innvandringspolitikk og kontroll stadig påvirker borgere så vel som migranter. 

 

 

 

Nicholas De Genova

Nicholas De Genova er professor ved University of Houston, og ekspert på migrasjon, grenser, samfunnsborgerskap, rase og arbeid. Han har hatt mange viktige stillinger de siste årene, blant annet ved King's College i London, Goldsmiths, University of London og University of Chicago. Professor De Genova er også medredaktør av boken The Deportation Regime (2010) og The Borders of "Europe" (2017) som består av en rekke ulike case-studier om deporteringsregimer og grenser i ulike sammenhenger. 

 

 

 

Helge Jordheim

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie og museologi ved UiO. Hovedinteresser for Jordheim er blant historie av konsepter/fenomen, og har i den siste tiden vært involvert i et prosjekt som tar for seg en global historie av sivilt liv og sivilisasjon (se for eksempel Civilizing Emotions 2015). Andre forskningsinteresser er blant annet 1800-tallets litterære, intellektuelle og politiske kultur, kunnskapshistorie og tid og temporalitet.

 

 

 

Sandrine Musso

Sandrine Musso er direktør ved Department of Anthropology ved University of Aix-Marseille og førstelektor ved Centre Norbert Elias, EHESS. Mussos forskningsinteresser er fokusert rundt politisk antropologi, spesielt tilknyttet helse, AIDS, diskriminering og kategorisering i behandlingsbildet av pasienter, forvaltning og kunnskap innenfor folkehelse og forskningsetikk. Feltarbeidserfaring har Musso mest fra arbeid med grupper som er stigmatiserte og vanskelige å nå.

 

 

Gregor Noll

Gregor Noll er professor i internasjonal rett ved Göteborgs universitet. Hans hovedinteresser blant annet flyktninger og migrasjonslover, menneskerettigheter, teoretiske tilnørminger til internasjonal rett og menneskerettigheter. De to sistnevnte er en del av Nolls nyeste forskning, samt bruk av tvang i migrasjonspolitikk og rett. Noll er direktør ved Refugee Research Programme, ved Institutt for Menneskerettigheter i samarbeid med FNs høykommissær for flyktinger. 

 

 

Jo Veary

Jo Veary er førstelektor ved African Centre for Migration & Society, University of the Witwatersrand. Forskningsinteressene hennes spenner blant annet fra urban helse, migrasjon, uformell bosetning, HIV, lokalpolitikk, sexarbeid og til lokale former for samhandling. Med fokus på sosial rettferdighet, utforsker Jo ulike måter å generere og kommunisere kunnskap for å forbedre forholdene rundt migrasjon, helse og velferd i det sørlige Afrika. Sammen med Veary er også B Camminga og Rebecca Walker ved African Centre for Migration & Society involvert i WAIT-prosjektet.

 

 

 

Sarah S. Willen

Sarah S. Willen er førsteamanuensis ved University of Connecticut og direktør ved Research Program on Global Health and Human Rights, University’s Human Rights Institute. Willens forskningsinteresser dreier seg om ikke-lovlige former for migrasjon og "ulovligheten" av migranter, innvandring og helse, sosial ekskludering, helserelaterte rettigheter, menneskerettigheter, fenomologi o gkropp. Boken hennes Indignity and Indignation: Migrant Lives on Israel's Margins, er forventet publisert av University of Pennsylvania Press.