Hjem
WAIT-prosjektet
Nyhet

WAIT-prosjektet i samarbeid med arkitektstudenter

Denne våren vil studenter ved Bergen Arkitekthøgskole få mulighet til å delta på et kurs som knyttes opp til det tverrfaglige WAIT-prosjektet. Kurset vil utforske tekstiler og arkitekturs temporaliteter.

Anders Rubing WAIT
A protest camp in Los Angeles, USA, is showing support for the protest camp in Saana, Yemen, during the protest ‘Occupy LA’ in 2011.
Foto/ill.:
Anders Rubing

Hovedinnhold

Kurset ‘Temporary Architecture, Material Politics’ er satt i gang av arkitekt Anders Rubing og samfunnsgeograf Kari Anne K. Drangsland som er stipendiat i WAIT-prosjektet, og er et tilbud til masterstudenter ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS).

Dette kurset er nært knyttet til Rubing og Drangslands egne interessefelt og forskningsområder og fokuserer i stor grad på bruk av tekstil, nærmere bestemt telt og banner som brukes i politiske protester, i demonstrasjoner for migranters rettigheter og av migranter som oppretter camper i og rundt byer. Gjennom kurset skal studentene blant annet utforske hvordan disse tekstilene er med på å forme politikk og steder.

- Det blir spennende å utforske disse spørsmålene om temporalitet sammen med arkitektstudenter, og samtidig vise hvordan vi kan dra nytte av hverandres erfaringer på tvers av fagfelt, forklarer Drangsland. Kursets innhold er nært knyttet til WAIT-prosjektets fokus, der forskere undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter.

Målet med kurset er å styrke forståelsen om hvordan forskjellige materialer innehar ulike kvaliteter. Gjennom denne vinklingen vil diskusjoner som drøfter relasjonene mellom tid, sted og kropp, og hvordan disse faktorene er med på å forme rom, være viktige. I tillegg vil studentene utforske hvordan ulike tekstiler kan være med å forme politikk.