Hjem
WAIT-prosjektet
Forsker i fokus

WAIT-forsker Odin Lysaker

Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet.

Konferansebilde Odin Lysaker
Foto/ill.:
Susanne Bergstøl

Hovedinnhold

 Her svarer Lysaker kort om sin involvering i prosjektet:

Hvordan ble du involvert i WAIT-prosjektet? 

Prosjektleder Christine Jacobsen spurte om jeg ville være med

– Resonnerer noen av de etnografiske og teoretiske tilnærmingene i prosjektet med noe av ditt tidligere arbeid?

Ja, i boken "Menneskeverdets politikk" (2013) skriver jeg om hva det har å si for menneskeverdet i tiden det tar fra en krenkelse av verdigheten til den på ny anerkjennes. 

Har samarbeidet med WAIT-gruppen endret måten du tilnærmer deg din egen forskning?

Jeg lærer stadig noe nytt og nyttig om å jobbe tverrfaglig. 

Migrasjon er et hett tema innenfor akademia, hva tenker du er det som gjør at WAIT-prosjektet skiller seg ut?

Det er relativt nytt å se på tid og venting, særlig i en norsk kontekst.  

Kan du gi noen eksempler på noen av dine egne kritiske refleksjoner som har dukket opp underveis?

Det har spesielt med klimaflyktninger å gjøre; om klimaflyktninger opplever noen spesielle former for venting, siden de ikke inkluderes av flyktningekonvensjonen. 

Har du noen kommende publikasjoner som er interessante for WAIT-interessenter?

Jeg har et kapittel i bok som blir utgitt senere i år, "Vulnerability, Child Refugees and Prolonged Waiting" i boka Vulnerability as a Productive Resource in Scandinavian Art and Culture.