Hjem
WAIT-prosjektet
Forsker i fokus

WAIT-forsker Odin Lysaker

Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet. Her svarer Lysaker kort om hans involvering i prosjektet.

Konferansebilde Odin Lysaker
Foto/ill.:
Susanne Bergstøl

Hovedinnhold

- Hvordan ble du involvert i WAIT-prosjektet? 
Prosjektleder Christine Jacobsen spurte om jeg ville være med

- Resonnerer noen av de etnografiske og teoretiske tilnærmingene i prosjetet med noe av ditt tidligere arbeid?
Ja, i boken "Menneskeverdets politikk" (2013) skriver jeg om hva det har å si for mennesketverdet i tiden det tar fra en krenkelse av verdigheten til den på ny anerkjennes. 

Har samarbeidet med WAIT-gruppen endret måten du tilnærmer deg din egen forskning?
Jeg lærer stadig noe nytt og nyttig om å jobbe tverrfaglig. 

Migrasjon er et hett tema innenfor akademia, hva tenker du er det som gjør at WAIT-prosjektet skiller seg ut?
Det er relativt nytt å se på tid og venting, særlig i en norsk kontekst.  

Kan du gi noen eksempler på noen av dine egne kritiske refleksjoner som har dukket opp underveis?
Det har spesielt med klimaflyktnigner å gjøre; om klimaflyktninger opplever noen spesielle former for venting, siden de ikke inkluderes av flyktningkonvensjonen. 

- Har du noen kommende publikasjoner som er interessant for WAIT-interessenter?
Jeg har et kapittel i bok som blir utgitt senere i år, "Vulnerability, Child Refugees and Prolonged Waiting" i boka Vulnerability as a Productive Resource in Scandinavian Art and Culture.