Hjem

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Hovedinnhold

Seksjon for radiologi

Seksjon for radiologi omfatter både radiologi og nukleærmedisin og er tilknyttet Klinisk instutt I ved Universitetet i Bergen. Radiologi og nukleærmedisin er eksamensfag i medisinstudiet både under den gamle og den nye studieplanen. Forskningsaktivitet ved seksjonen er hovedsakelig rettet mot klinisk forskning. 

Alle ansatte ved sekjsonen har hoved- eller bistilling ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetsjukehus. Det er nært sammenarbeid med Stavanger universitetssykehus, Haugesund sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus omfatter alle radiologiske modaliteter: Røntgen, computertomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT), ultralyd og intervensjon. Nukleærmedisin/PET-senter er et eget senter tilkynyttet avdelingen og omfatter konvensjonell nukleærmedisin inkl. SPECT-CT, positronemisjonstomografi og ultralyd av halsregionen. Radiologi er hovedsakelig lokalisert i 1. etasje i hovedblokken (gul farge) mens PET-senteret i Parkbygget i Sykehusparken. Barneradiologi er for tiden lokalisert på Marie Joys' hus.

Fagansvarlig ved Seksjon for radiologi er prof. Jarle Rørvik i hovedstilling.

Vitenskapelig ansatte i radiologi er i alfabetisk rekkefølge: Ansgar Espeland (prof. II), Ingfrid Haldorsen (prof. II), Karen Rosendahl (prof. II), Stein Magnus Aukland (FA II), Jostein Kråkenes (FA II), Nils Vetti (FA II). Vitenskapelig ansatt i nukleærmedisin er Martin Biermann (prof. II).