Hjem

Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin/PET-senter er del av Radiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.Vi utfører alle nukleærmedisinske undersøkelser og terapier i Hordaland. PET-senteret inkluderer egen radiofarmasi med syklotron til produksjon av radioaktive legemidler, bl.a. F-18-FDG, C-11-metionin og Ga-68-DOTATOC. For de 2 sistnevnte sporstoff har senteret landsfunksjon.

Oasis PET CT no

Hvordan en kan se på en PET/CT med vår nasjonale undervisningsserver.
Produsent:
Martin Biermann, UiB

Nukleærmedisin undervises i medisinstudiet som del av kurs i Medisinsk bildediagnostikk og fikk tildelt Medisinsk fakultetet sin Studiekvalitetspris 2017.

Alle nukleærmedisinske forelesninger er tilgjengelige på internett. 

Nye nettforelesninger (maks. 10 min hver) i HTML5-format:
Thyreoideascintigrafi Parathyreoideascintigrafi
Skjelettscintigrafi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi
Lungescintigrafi 
DAT-scintigrafi FDG-PET hjerne 

Nukleærmedisin i onkologi PET ved lungecancer
Ga-68-DOTATOC-PET MIBG-scintigrafi
C-11-metionin-PET 
SPECT og PET Radiofarmasi

Undervisning under nye studieplan (Medisin 2015)
Undervisning under studieplan Medisin 2005

Flere presentasjoner

Øvrige forelesninger og foredrag i nukleærmedisin