Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin/PET-senter er del av Radiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.Vi utfører alle nukleærmedisinske undersøkelser og terapier i Hordaland. PET-senteret har egen radiokjemi/radiofarmasi med syklotron til egen produksjon av radioaktive legemidler, bl.a. F-18-FDG, C-11-metionin, F-18-FLT (begge som eneste i Norge), Ga-68-DOTATOC og F-18-PSMA-1007. Vi utfører radionuklidbehandlinger (I-131 for godartete og ondartete thyreoideasykdommer, I-131-MIBG for tumores av det sympatiske nervesystemet og Lu-177-DOTATATE for nevroendokrine tumores).

FIJI PET/CT viewer i UiB-nettverket

Hvordan medisinstudentene på UiB kan se på PET/CT undersøkelser - også mens de er hjemme under pandemitiden.
Produsent:
Martin Biermann, UiB

Nukleærmedisin undervises i medisinstudiet som del av kurs i Medisinsk bildediagnostikk og fikk tildelt Medisinsk fakultetet sin Studiekvalitetspris 2017.

Alle nukleærmedisinske forelesninger er tilgjengelige på internett. 

Nye nettforelesninger (maks. 10 min hver) i HTML5-format:
Thyreoideascintigrafi Parathyreoideascintigrafi
Skjelettscintigrafi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi
Lungescintigrafi 
DAT-scintigrafi (del 1) (del 2) FDG-PET hjerne 

Nukleærmedisin i onkologi PET ved lungecancer
Ga-68-DOTATOC-PET MIBG-scintigrafi
C-11-metionin-PET 
SPECT og PET Radiofarmasi

Undervisning under nye studieplan (Medisin 2015)
Undervisning under studieplan Medisin 2005

Flere presentasjoner

Øvrige forelesninger og foredrag i nukleærmedisin