Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Undervisning (Medisin 2005)

Nettforelesninger og andre ressurser under den gamle studieplanen ved Universitetet i Bergen (Medisin 2005). Den ble erstattet av studieplan Medisin 2015.

Neste

Multimodal Imaging 2008

Min billeddiagnostiske trosbekjennelse fra 2008. Mye ny teknologi har kommet siden, men prisippene bak den er fortsatt aktuelle per i dag.
Produsent:
Martin Biermann, UiB
1/2

Positronemisjonstomografi (2006)

Positronemisjonstomografi slik som den var i 2006.
Produsent:
Martin Biermann, UiB
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Nukleærmedisin ble undervist som del av kurset i radiologi (MEDRAD) i 3. og 6. studiår og avsluttet med eksamen i radiologi ved slutten av 6. studieår.

Gruppeundervisning i 3. studieår

2 forelesningstimer i plenum:
Konvensjonell nukleærmedisin
Positronemisjonstomografi
Begge forelesninger lå ut på nettet i 2 deler på 25 min siden 2006. Siden Adobe Flash™ ikke lengre er støttet har jeg måtte fjerne dem. Alt av innholdet som fortsatt er aktuelt er overført til de nye forelesningene i HTML5-format. 3 presentasjoner fra 2006-2008 som er av historisk interesse er overført til video-format.

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (2 dobbeltimer, 40 studenter):
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea; spørsmål på https://mitt.uib.no
Dag 1: Konvensjonell nukleærmedisin

Nettforelesninger (før dag 2): Onkologi; spørsmål på https://mitt.uib.no
Dag2: Positronemisjonstomografi

Øvrige nettforelesninger:
SPECT og PET Radiofarmasi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi

Eksamensforberedende undervisning i 6. studieår

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker i små grupper med 20 studenter:

Forberedelse: 
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea Hjerte Lunge
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no
Nettforelesninger (før dag 2): 
obligat før TBL:
Onkologi  Skjelett Ga-68-DOTATOC-PET 
anbefalt etter TBL:
MIBG Thyreoideacancer Prostatacancer FDG-PET
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Nukleærmedisinsk organdiagnostikk (1 dobbeltime)
Onkologisk diagnostikk (1 dobbeltime)

Testeksamen på https://mitt.uib.no (med fasit; kan tas flere ganger)

Eksamen: tas som flervalgsprøve (20 spørsmål) på UiB-sitt nye eksamenssystem (Inspera)

Opsjonale nettforelesninger (dekker til sammen hele pensum):
SPECT og PET
Radiofarmasi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi
Lungescintigrafi DAT-scintigrafi (del 1) (del 2)
ThyreoideacancerNevroendokrine tumores*

Øvrige undervisningsressurser

Kasusdatabase https://nukoa.ihelse.net (kun innenfor sykehusnettverket)

Øvrige undervisningsressurser - se under studieplan Medisin 2015

Alle nye forelesningner er i HTML5-format og kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.
* Forelesninger i Flash-format kan kun vises på PC med installert Adobe Flash®-plugin.