Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Undervisning (Medisin 2005)

Nettforelesninger og andre ressurser for den gamlestudieplanen ved Universitetet i Bergen (Medisin 2005)

Gruppeundervisning i 3. studieår

2 forelesningstimer i plenum:
Konvensjonell nukleærmedisin (del 1* + del 2*)
Positronemisjonstomografi (del 1* + del 2*)

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker (2 dobbeltimer, 40 studenter):
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea; spørsmål på https://mitt.uib.no
Dag 1: Konvensjonell nukleærmedisin

Nettforelesninger (før dag 2): Onkologi; spørsmål på https://mitt.uib.no
Dag2: Positronemisjonstomografi

Øvrige nettforelesninger:
SPECT og PET Radiofarmasi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi

Eksamensforberedende undervisning i 6. studieår

Interaktiv gruppeundervisning basert på kasuistikker i små grupper med 20 studenter:

Forberedelse: 
Nettforelesning (før dag 1): Thyreoidea Hjerte Lunge
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no
Nettforelesninger (før dag 2): 
obligat før TBL:
Onkologi  Skjelett Ga-68-DOTATOC-PET 
anbefalt etter TBL:
MIBG Thyreoideacancer Prostatacancer FDG-PET
Test deg selv: MC-spørsmål på https://mitt.uib.no

Nukleærmedisinsk organdiagnostikk (1 dobbeltime)
Onkologisk diagnostikk (1 dobbeltime)

Testeksamen på https://mitt.uib.no (med fasit; kan tas flere ganger)

Eksamen: tas som flervalgsprøve (20 spørsmål) på UiB-sitt nye eksamenssystem (Inspera)

Opsjonale nettforelesninger (dekker til sammen hele pensum):
SPECT og PET
Radiofarmasi
Nyrescintigrafi Hjertescintigrafi
Lungescintigrafi DAT-scintigrafi (del 1) (del 2)
ThyreoideacancerNevroendokrine tumores*

Øvrige undervisningsressurser

Kasusdatabase https://nukoa.ihelse.net (kun innenfor sykehusnettverket)

Øvrige undervisningsressurser - se under studieplan Medisin 2015

Alle nye forelesningner er i HTML5-format og kan ses på moderne mobiltelefoner. For å se på forelesningene uten mobildekning, vennligst installer iSpring Play appen.
* Forelesninger i Flash-format kan kun vises på PC med installert Adobe Flash®-plugin.