Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
T-matte

Skal du velge T-matte?

Når du starter på studiespesialisering på videregående, skal du helt i begynnelsen av første klasse velge mellom T- matte eller P-matte. Her får du informasjonen du trenger.

Skal du velge T-matte i første klasse på videregående skole
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Hva er T-matte?

T-matte står for teoretisk matte. T-matte er mer abstrakt enn P-matte, og passer best for deg som synes at matte var et greit fag på ungdomsskolen. Kjerneelementene i T-matte er tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner. T-matte er et sentralt fag for å tilegne seg verktøy for å kunne forstå matematiske sammenhenger. T-matten skal gi deg verktøyene du trenger for å utvikle problemløsningsstrategier som forbereder deg til videre arbeid i andre fag som krever matte. T-matte skal også hjelpe deg på vei mot en utdanning og et arbeidsliv som trenger folk som har matematisk forståelse, gjennom teoretisk bruk av matte.

Er T-matte vanskelig?

T-matte er mer krevende enn P-matte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i T-matten og progresjonen går oftere litt raskere enn i P-matten. Oppgavene i T-matten har mindre tekst enn P-matten. I løpet av første klasse har du 140 timer med T-matte. 

Hvorfor velge T-matte?

Hvis du velger T-matte i første klasse på videregående, holder du alle mulighetene dine åpne. Du kan gå videre på realfagsmatte (R1 og R2) eller S1 og S2. Hvis du angrer deg etterhvert og ser at T-matte ikke er helt for deg, er det også mulig å gå over til P-matte. Du låser deg ikke til valget ditt, men du holder flere dører åpne om du starter med T-matte på videregående skole. 

Bør du velge T-matte
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hva bør jeg velge etter T-matte?

Når du har tatt T-matte i første klasse, er grunnlaget lagt for å gå videre på realfagsmatte. I andre klasse tar du matte R1 og i tredje klasse er det matte R2. Det er også mulig å velge matte S1 i andre klasse og matte S2 i tredje klasse. Disse to S-mattene vil til sammen kvalifisere som matte R1. R-matte står for realfaglig matematikk og S-matte står for samfunnsfaglig matematikk. 

Studier som krever realfagsmatte

På realfagene ved UiB er det flere studier som krever R-matte. 

Hvor mange realfagspoeng gir mattefagene?

  • Matte R1: 0,5 poeng
  • Matte R2: 1 poeng
  • Matte S1: 0,5 poeng
  • Matte S2: 0,5 poeng