Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Opptakskrav

Realfagskrav ved MN-fakultetet

Studier i realfag og teknologi har spesielle opptakskrav. Her kan du lese om realfagskravene til våre studieprogram.

Hovedinnhold

Ved opptak til studieprogram på MN-fakultetet må du ha generell studiekompetanse. I tillegg må du dekke de spesielle opptakskravene, realfagskravet, til studiet du søker på. 

OBS: Det har vært flere endringer i spesielle opptakskrav til studier ved MN-fakultetet. Se lenger ned på siden for mer informasjon.
Denne siden er oppdatert med alle endringer som gjelder opptak høsten 2022.

Her er en oversikt over de ulike realfagskravene og studieprogrammene som krever dette ved opptak.

Realfagskrav og studieprogram

REALR2:
Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2
Studieprogram med REALR2Studieløp
FysikkBachelor, 3 år
Vær, hav og klimafysikkBachelor, 3 år
MatematikkBachelor, 3 år
Anvendt matematikkBachelor, 3 år
Statistikk og data scienceBachelor, 3 år
Aktuarfag og dataanalyseMaster, 5 år

REALFA:
Matematikk R1 eller S1+S2 og i tillegg enten:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2
Studieprogram med REALFAStudieløp
BiologiBachelor, 3 år
MolekylærbiologiBachelor, 3 år
Informatikk-matematikk-økonomiBachelor, 3 år
Geovitenskap, retning geologiBachelor, 3 år
Geovitenskap, retning geofysikkBachelor, 3 år
Geofag og informatikkBachelor, 3 år
KjemiBachelor, 3 år
FiskehelseProfesjon/master, 5 år
Lektor i naturvitenskap og matematikk(1)Master, 5 år
Årsstudium i naturvitenskaplige fagÅrsstudium, 1 år

(1)Lektorprogrammet har i tillegg krav om minst 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i norsk (LÆREAL).

SIVING:
Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og fysikk 1

Studieprogram med SIVINGStudieløp
HavbrukSivilingeniør, 5 år
Informatikk: Datascience         Sivilingeniør, 5 år
Medisinsk teknologiSivilingeniør, 5 år
HavteknologiSivilingeniør, 5 år
EnergiSivilingeniør, 5 år

MATRS:
Matematikk R1 eller S1+S2 

Studieprogram med MATRSStudieløp
Informatikk: BioinformatikkBachelor, 3 år
Informatikk: DatateknologiBachelor, 3 år
Informatikk: DatasikkerhetBachelor, 3 år
Årsstudium i informatikkÅrsstudium, 1 år

Endringer i opptakskrav

Opptak til studieprogram i 2022: Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk
Masterprogrammet Lektor, 8.-13. trinn, naturvitenskap eller matematikk endrer opptakskrav fra LÆREA2 til LÆREAL

Oppfyller du ikke realfagskravet med fag fra VGS?

Har du tatt privatisteksamen, forkurs, høyere utdanning eller tilsvarende som kan dekke realfagskravet?
Det er nemlig flere muligheter til å dekke realfagskravet om du ikke har tatt fagene som en del av videregående skole:

 • Forkurs/ingeniørutdanning:
  • Har du tatt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning vil det mest sannsynlig dekke noen krav om realfag fra videregående skole. Forutsetningen er at du har generell studiekompetanse fra VGS og at høgskolen utsteder karakterutskrift på at du har bestått forkurset.
  • Forkurset dekker typisk R1 + R2 + Fysikk 1 (dekker SIVING og REALFA), for REALR2 trenger man da kun Fysikk 2 i tillegg for å oppnå fordypning i realfag eller 1+2 i et annet realfag.
 • Høyere utdanning:
  • Du kan dekke realfagskravene hvis du har avlagt eksamen i emner på universitet- eller høyskolenivå.
   Dette gjelder om du har tatt emner ved UiB eller andre høyskoler/universitet.
  • De generelle reglene er at
   • 9 eller flere studiepoeng i faget kan dekke et fag fra VG2-nivå.
   • 15 eller flere studiepoeng i faget kan dekke et fag fra VG3-nivå.
  • Merk at studiepoengene må være av realfaglig karakter. Omfang og nivå vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Av emner fullført ved UiB vil noen emner på 10 studiepoeng være unntak fra regelen over og alene dekke for realfagskrav: MAT101 eller MAT111 (R1+R2), KJEM110 (kjemi 1+2), INF100 (IT1+2).
   For emner ved andre universitet og høyskoler som er unntak fra regelen om 15 studiepoeng, forhør deg med Samordna Opptak.
 • Privatisteksamen
  • Ved å ta fag som privatist eller ved privat videregående skole etter fullført videregående utdanning

Merk at om du dekker opptakskravene med både fag fra videregående skole og på andre måter, så vil likevel karakterene fra videregående skole telle i poengberegningen.

Realkompetanse
Realkompetanse vurderer bakgrunnen til søkere uten generell studiekompetanse.
Søkere med realkompetanse er ikke unntatt realfagskrav eller andre tilleggskrav.

Videregående skole med gamle fagkoder:
For søkere med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet vil fag fra listen dekke for dagens fagkoder

Anbefalte forkunnskaper

På noen bachelorprogram er det satt opp konkrete anbefalinger i realfag ved siden av matematikk, f.eks. Kjemi 1 + 2 før du begynner på bachelorprogrammet i kjemi:

StudieprogramAnbefalte forkunnskaper
BiologiBiologi 1+2 og Kjemi 1+2
FysikkFysikk 1+2
Vær, hav og klimafysikkFysikk 1+2
MolekylærbiologiKjemi 1+2 og/eller Biologi 1+2
KjemiKjemi 1+2

Realfagspoeng

Du kan få realfagspoeng for realfag som du har tatt på videregående skole. Man kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Les mer om realfagspoeng på Samordna opptak sine nettsider

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her