Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Realfagskrav ved MN-fakultetet

Våre studieprogrammer i realfag har spesielle opptakskrav. På denne siden kan du lese om realfagskravene. Dekker du realfagskravet?

Det generelle opptakskravet til studieprogram på MN-fakultetet er generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Se lenger ned på siden om du har tatt privatisteksamen, forkurs, høyere utdanning eller tilsvarende som kan dekke realfagskravet på andre måter.

OBS: Det er innført nye realfagskrav fra 2018/2019 og 2019/2020 for de fleste studieprogram ved MN-fakultetet.

 

Studieprogram med andre opptakskrav

Følgende studieprogram ved MN-fakultetet har andre opptakskoder enn REALR2:

 

StudieprogramStudieløpKode
Havbruk og sjømatSivilingeniør, 5 årSIVING
Medisinsk teknologiSivilingeniør, 5 årSIVING
HavteknologiSivilingeniør, 5 årSIVING
EnergiSivilingeniør, 5 årSIVING
Informatikk-matematikk-økonomiBachelor, 3 årREALFA
Lektor i naturvitenskap og matematikkMaster, 5 årLÆREA2

 

REALFA: Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg enten fordypning R2 eller 1+2 i et annet realfag
SIVING: Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og Fysikk 1
LÆREA2: Realfagskrav som REALR2, i tillegg minimum 35 karakterpoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 samlet i norsk

 

Oppfyller du ikke realfagskravet?

Det er flere muligheter til å dekke realfagskravet om du ikke har tatt fagene som en del av videregående skole:

 • Forkurs/ingeniørutdanning:
  • Har du tatt forkurs for å kvalifisere deg til ingeniørutdanning vil det mest sannsynlig dekke noen krav om realfag fra videregående skole. Forutsetningen er at du har generell studiekompetanse fra VGS og at høgskolen utsteder karakterutskrift på at du har bestått forkurset.
  • Forkurset dekker typisk R1 + R2 + Fysikk 1 (dekker SIVING og REALFA), for REALR2 trenger man da kun Fysikk 2 i tillegg for å oppnå fordypning i realfag eller 1+2 i et annet realfag.
 • Høyere utdanning:
  • Du kan dekke realfagskravene hvis du har avlagt eksamen i emner på universitet- eller høyskolenivå.
   Dette gjelder om du har tatt emner ved UiB eller andre høyskoler/universitet.
  • De generelle reglene er at
   • 9 eller flere studiepoeng i faget kan dekke et fag fra VG2-nivå.
   • 15 eller flere studiepoeng i faget kan dekke et fag fra VG3-nivå.
  • Merk at studiepoengene må være av realfaglig karakter. Omfang og nivå vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Av emner fullført ved UiB vil noen emner på 10 studiepoeng være unntak fra regelen over og alene dekke for realfagskrav: MAT101 eller MAT111 (R1+R2), KJEM110 (kjemi 1+2), INF100 (IT1+2).
   For emner ved andre universitet og høyskoler som er unntak fra regelen om 15 studiepoeng, forhør deg med Samordna Opptak.
 • Privatisteksamen
  • Ved å ta fag som privatist eller ved privat videregående skole etter fullført videregående utdanning

Merk at om du dekker opptakskravene med både fag fra videregående skole og på andre måter vil karakterene fra videregående skole telle i poengberegningen.

Realkompetanse

Realkompetanse vurderer bakgrunnen til søkere uten generell studiekompetanse.
Søkere med realkompetanse er ikke unntatt realfagskrav eller andre tilleggskrav.

Videregående skole med gamle fagkoder:

For søkere med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet vil fag fra listen dekke for dagens fagkoder

Anbefalte forkunnsaper

På noen bachelorprogram er det satt opp konkrete anbefalinger i realfag ved siden av matematikk, f.eks. Kjemi 1 + 2 før du begynner på bachelorprogrammet i kjemi:

StudieprogramAnbefalte forkunnskaper
BiologiBiologi 1+2 og Kjemi 1+2
FysikkFysikk 1+2
Klima, atmosfære- og havfysikkFysikk 1+2
MolekylærbiologiKjemi 1+2 og/eller Biologi 1+2
NanoteknologiFysikk 1 og Kjemi 1+2
Petroleum- og prosessteknologiKjemi 1+2 og Fysikk 1+2
KjemiKjemi 1+2

Realfagspoeng

Du kan få realfagspoeng for realfag som du har tatt på videregående skole. Man kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Les mer om realfagspoeng på Samordna opptak sine nettsider