Hjem

Informatikk: Datateknologi, bachelor, 3 år

På studiet i datateknologi lærer du programmering, testing og utvikling av datasystem.
 • Lengde3 år
 • OrdinærALLE
 • PrimærALLE
 • Plassar

  80

 • OpptakskravREALR2
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Du lærer ikkje berre prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling. Du får òg trening i praktisk problemløysing. Slik utviklar du dei kreative og analytiske evnene dine. 

Ei viktig utfordring innanfor programutvikling er at systema er så store og kompliserte at menneska mister oversikta over dei. Du lærer derfor teknikkar for å forenkle uoversiktlege system slik at menneske og maskiner kan handtere dei. Slik blir systema robuste i bruk uansett om det er snakk om eit mobilspel, ein kontorapplikasjon eller eit banksystem. 

Informatikk er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Du lærer å programmere i fleire språk, først Python, så Java, og seinare Haskell

Meir informasjon under

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund

Jobb

Som utdanna informatikar er du kvalifisert for spanande og varierte jobbar nær sagt overalt. Typiske jobbar er systemutviklar og IT-konsulent. 

Du kan jobbe i 

 • IT-bransjen 
 • finans- og bankvesen 
 • oljeindustrien 
 • forsikring 
 • konsulentverksemder 

Her jobbar våre tidlegare studentar no.  

Etter bachelorprogrammet kan du gå vidare til masterprogram i informatikk eller masterprogram i programutvikling ved Institutt for informatikk.  

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i informatikk: datateknologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

1. semester:  

2. semester: 

3. semester:  

4. semester: 

5. semester:  

6. semester: 

Studiekvardagen 

Bachelorstudiet i informatikk er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

Du kjem til å ha teoretiske emne som bygger forståing av problemstillingar og løysingar, og i tillegg praktiske emne med øvingar på datalab. Her vil studentar som har komme lenger i utdanningsløpet rettleie og hjelpe deg til å bli ein god programmerar og problemløysar.  

I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha seks forelesningar og tre seminargrupper. Du vil òg bruke tid på lesesalen med sjølvstudium av pensumlitteraturen.  

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieløpstabellen.  

Vi held til på Høyteknologisenteret, der vi har eigne lesesalar. Der finst det òg PC-rom du kan bruke, eller du kan sitte på Realfagsbiblioteket.

Studentane på Institutt for informatikk har eit eige fagutval som blant anna arrangerer faglege og sosiale samankomstar. 

Dei fleste emna i studieprogrammet er obligatoriske. Det er òg 4 emne du kan velje heilt fritt blant tilbodet til UiB. Sjå kva emne UiB tilbyr. 

Korleis er det å studere informatikk? Sjå intervju og videoar. 

Kva lærer du? 

Ein ferdig utdanna student på dette programmet: 

 • kan utvikle programvare. 
 • har god kjennskap til og erfaring med verktøy og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling. 
 • kan på eigenhand utvide sin kunnskap. 

Sjå heile lista over læringsutbytet på dette studiet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i det sjette semesteret. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Spania, Hong Kong, USA eller Tyskland,eller ein annan plass.  

Korleis søke om å reise på utveksling? 

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og REALR2: Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her