Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#Realutfordring

Slik er studentenes bærekraftige drømmecampus

Drivhus på taket, uteservering, zipline og utnyttelse av regnvann i Bergen er studentenes drømmescenario. Vi har kåret vinnergruppen med de beste løsningene.

Studentene gikk løs på utfordringen med stort engasjement. Her sitter de i grupper rundt bord.
Studenter gikk løs på utfordringen med stort engasjement
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Over 800 helt ferske studenter fikk bryne seg på årets #RealUtfordrig i studiestart. 
Utfordringen lød som følger. Beskriv din drømmecampus i et nullutslipps-perspektiv.

Oppgaven høres gjerne ambisiøs ut, men vi legger listen høyt for våre studenter. De fleste tok utfordringen på strak arm, og hev seg i gang med å tenke stort. Mange av løsningene de kom frem til kan bli en del av en fremtidig mer bærekraftig og innovativ campus. Og dette må selvfølgelig studentene få muligheten til å påvirke.

UiB har nemlig store planer for rehabilitering av campusområdet, og vil gjerne høre studentenes tanker. Norges nye satsing på realfag, IKT og teknologi skal skje på Nygårdshøyden Sør.

Les mer om prosjektet Nygårdshøyden sør.

Ivrige studenter

Studentene fikk fritt spillerom til å løse oppgaven som de ville, men fikk noen rammer å forholde seg til.

Både materialer, områder, møbler o.l. skal være gjenbrukbare. Løsningene dere kommer frem til må være energibesparende, og dersom mulig – energigivende.

Se siste #Realutfordring hvor studentene ble utfordret av IKEA.

Molekylærbiologistudenter jobber samlet i gruppe

Molekylærbiologistudenter diskuterer utfordringen

Foto/ill.:
UiB

– Vi må ha drivhus på taket! Ropes det entusiastisk fra en av studentene. 

– Og vannkraftverk som kan brukes i undervisning, sier en annen. 

Vi lyver ikke når vi sier vi er imponert over alle de gode forslagene som kommer frem én etter én.

Vanskelig å kåre bare én vinner

Juryen som består av Sigrunn Eliassen, visedekan for utdanning, Kristine Breivik, prosjektleder for Nygårdshøyden sør, Anne Marit Blokhus leder av brukergruppen i Nygårdshøyden sør prosjektet og Christopher Andreasen, studentrepresentant i Nygårdshøyden sør prosjektet hadde store vanskeligheter med å kåre bare én vinner. 

Flere av løsningsforslagene var både nytenkende og inspirerende. 

– Vi kommer til å ta med oss flere av forslagene tilbake til prosjektgruppen, sier prosjektleder Kristine Breivik. 

Etter mye diskusjon for å komme til enighet, sto det til slutt mellom fire sterke kandidater.

Mest helhetlig løsning

De fire kandidatene som juryen ønsker å trekke frem er Skyfish som består av studenter på fiskehelse. Denne gruppen hadde mange innovative ideer og ønsket å utnytte regnvannet i Bergen til undervisning og læring. Det ble foreslått å bygge et mini-vannkraftverk hvor studenter kan observere hele prosessen fra vann kommer inn i rørsystem og omgjøres til energi, som igjen kan benyttes til f.eks. lading av mobiltelefoner.

En gruppe med kjemistudenter ønsket å involvere flere faggrupper og studieretninger for å bidra til gode energibesparende løsninger i rehabiliteringen av det nye universitetsområdet.

Lektorstudentene tok i bruk tavlen for å få oversikt over froslagene

Noen av studentene tok i bruk tavlen for å få oversikt over mulige løsninger

Foto/ill.:
UiB

Datasikkerhetstudentene foreslo å invitere inn studenter i ulike prosjekt for å løse diverse utfordringer, ved å ta i bruk «oppdragslister». Gruppen hadde også flere gode tanker om å levendegjøre arealene på campus, samt flere energibesparende oppgraderinger av det nye bygget i Allégaten 64.

Vinnergruppen ble derimot biologistudentene som kaller seg Bio3-et.
Denne gruppen hadde den mest helhetlige besvarelsen ifølge juryen. Løsningsforslagene var gjennomarbeidet og hadde et biofaglig perspektiv. Det var satt ekstra fokus på bærekraft og psykisk velvære for studentene.

Biofilisk stil

– Vi ønsker å implementere en biofilisk stil til campus, som i korte trekk inneholder mer glass og planter. Sier en av biologistudentene. 

Flere av forslagene til vinnergruppen var både realistiske og gjennomførbare.
Vinnergruppen foreslår blant annet mye bruk av glass for innslipp av naturlig lys, innendørs skog, mose og planter for å bedre inneklima, solcellepanel som energigivende tiltak, innendørs elv med karpefisker og «skrikebåser» for å nevne noe.

Juryen var samstemte i avgjørelsen og vinnergruppen kan glede seg til en måneds medlemskap på Marineholmen Makerspace

Vi takker alle de ferske studentene våre som deltok, og håper dette ga de en pangstart på å tenke stort om fremtiden.

Følg @realfaguib på Instagram og TikTok for flere oppdateringer på #RealUtfordring.