Hjem

Representantpanelet

Hovedinnhold

NRP

Representantpanelet

Norsk representantpanel er en forskningsdrevet undersøkelse som går ut til folkevalgte i Norge på alle politiske nivåer. Undersøkelsen studerer tema som representasjon og demokrati, og  saker som er viktige for samfunnet, representasjon og demokrati. Panelet drives av forskere ved Universitetet i Bergen, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Representantpanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Ved UiB finnes også Norsk medborgerpanel og Norsk forvaltningspanel, og det blir jevnlig sendt ut undersøkelser i alle disse tre panelene for å studere større deler av samfunnet.

Hvis du er folkevalgt og ikke med i Norsk representantpanel vil vi gjerne ha deg med på neste undersøkelse. Skriv til representantpanelet@uib.no for å bli med i panelet.

Er du politiker og vil delta i Norsk representantpanel? Vårens undersøkelse er nå ferdig, men vi vil ha deg med videre!

Skriv til representantpanelet@uib.no, så kan du bli lagt til i panelet.

Nyhet
Logo av Norsk representantpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk medborgerpanel

Ny koordinert runde av Norsk representantpanel!

Vår 2023 ble niende runde av Norsk representantpanel sendt ut. Denne gangen var representantpanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

KODEM_DEMO
Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: representantpanelet@uib.no

Deltakere kan også ringe hjelpetelefonen: 55 23 40 00

Åpningstid for telefonen:

Ukedager: 9-11 og 12-14

Helger: Stengt