Hjem

Representantpanelet

Hovedinnhold

NRP

Representantpanelet

Norsk representantpanel er en internettbasert undersøkelse av folkevalgte i Norge på alle politiske nivåer. Undersøkelsen omhandler saker som er viktige for samfunnet, representasjon og demokrati. Panelet er initiert og drives av forskere ved Universitetet i Bergen, og er et non-profit prosjekt som skal tjene forskningsformål. Representantpanelet ønsker å bidra til dialog mellom forskning, politikk og samfunn.

Har du blitt invitert til undersøkelsen men får ikke logget deg inn? Våre undersøkelser er tilgjengelige kun en begrenset periode. Vi takker for interessen!

Nyhet
Logo av Norsk representantpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk medborgerpanel

Ny koordinert runde av Norsk representantpanel!

Denne våren blir niende runde av Representantpanelet sendt ut. Denne gangen er Representantpanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.

KODEM_DEMO
Bilde av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og KODEM-logoer

Første resultater fra pilotprosjektet Koordinerte onlinepaneler publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.

 

Dersom du som deltaker har spørsmål eller tilbakemeldinger kan disse gjerne sendes på e-post: representantpanelet@uib.no

Deltakere kan også ringe hjelpetelefonen: 55 23 40 00

Åpningstid for telefonen:

Ukedager: 9-11 og 12-14

Helger: Stengt