Hjem
Forskargruppe for rettstat
Formidling

Ragna Aarli i Journalisten: Om dagens innsynsregler i straffesaker

I forbindelse med Justisdepartementets oppnevning av Ragna Aarli til å lage en enpersonsutredning om innsynsreglene i straffesaker, uttalte Aarli seg om spørsmålet i Journalisten.

Hovedinnhold

Ragna Aarli ble i oktober intervjuet av Journalisten om dagens innsynsregler i straffesaker. I Norge er det mye vanskeligere å få innsyn i straffesaksdokumenter enn i for eksempel Sverige. Flere utredninger har pekt på at de norske reglene bør endres, men ingenting har skjedd. I dag kan man si det er en hovedkonflikt i spørsmålet om innsyn i straffesaksdokumenter: pressen ønsker mest mulig åpenhet, mens påtalesiden ofte ønsker å verne etterforskningen og personvernet. Om noen måneder leverer medieviter og jussprofessor Ragna Aarli, ved Universitetet i Bergen, en ny utredning. Hun håper at den vil føre til endring og klargjøring av reglene. 

– Jeg har blitt litt forundret over at ingen av de tidligere utredningene har ført til noe som helst. Det sier kanskje noe om at dette er et konfliktfylt område, som det ikke er så lett å gjøre noe med. Jeg har et sterkt ønske om at det jeg gjør, skal bidra til endring.