Hjem
Studieavdelingen

Felles studentsystem (FS)

FS-gruppen har systemeieransvaret for Felles studentsystem (FS).

Hovedinnhold

Dette innebærer oppfølging av leverandør, testing, kravspesifisering, opplæring og brukerstøtte knyttet til FS og tilhørende applikasjoner. Videre har vi ansvar for rapportering av student- og utdanningsdata til DBH, utvikling og vedlikehold av integrasjonspunkter mot FS.

Felles studentsystem (FS) er Universitetet i Bergens studieadministrative system. Systemet er utviklet ved UNIT (https://www.unit.no/), og benyttes av alle universitetene og de fleste høyskoler i Norge. FS består av en saksbehandlerklient og en lang rekke applikasjoner og tjenester. Les mer om disse her: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/

For mer informasjon om tilgangsstyring, brukerstøtte og brukerdokumentasjon se https://uib.no/fs