Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Felles studentsystem (FS)

FS-gruppen har systemeieransvaret for Felles studentsystem (FS).

Main content

Dette innebærer oppfølging av leverandør, testing, kravspesifisering, opplæring og brukerstøtte knyttet til FS og tilhørende applikasjoner. Videre har vi ansvar for rapportering av student- og utdanningsdata til DBH, utvikling og vedlikehold av integrasjonspunkter mot FS.

Felles studentsystem (FS) er Universitetet i Bergens studieadministrative system. Systemet er utviklet ved UNIT (https://www.unit.no/), og benyttes av alle universitetene og de fleste høyskoler i Norge. FS består av en saksbehandlerklient og en lang rekke applikasjoner og tjenester. Les mer om disse her: https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/

For mer informasjon om tilgangsstyring, brukerstøtte og brukerdokumentasjon se https://uib.no/fs