Hjem
Studieavdelingen
Mentorordningen

Etablere og drifte mentorordninger

Du som skal etablere eller drifte mentorordninger, vil finne nyttige rapporter og ressurser her.

Egen satsing

For å støtte innføringen av mentorordninger og bidra til utvikling av ny kunnskap, søkte UiB og Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet – i 2018 om tilskudd fra Helsedirektoratet, og etablerte prosjektet «UiB mentor». Prosjektet har støttet fakulteter i innføring og utprøving av mentorordninger, og blant annet bidratt til utvikling av et opplæringsprogram for mentorer og utvikling av felles ressurser. UiB og Sammen fikk høsten 2019 ytterligere tilskudd fra Helsedirektoratet til et treårig prosjekt. Det treårige prosjektet skal bidra til etablering av og foredling av mentorordninger, og tilrettelegge for kunnskapsdeling og å utvikle nytt kunnskapsgrunnlag. 

Mentorkoordinator og nettverk

Høsten 2020 ble det ansatt en mentorkoordinator som skal følge opp mentorsatsingen og førsteårsopplevelser ved UiB. Samtidig ble det etablert et nettverk for alle som arbeider med mentorordninger på universitetet. Nettverket vil gjøre det enklere å overføre beste praksis mellom fakultetene, og å tenke samarbeid og fellesskap når nye ressurser og verktøy skal utvikles. Ta gjerne kontakt om du ønsker å være en del av nettverket. 

Ressurser

Rapporter

Praksisrapporter i samfunnspsykologi