Hjem

Studieadministrativ avdeling

Medlemmer og møteplan i Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2017-31.7.2021

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2017-31.7.2021


Ansatte

Viserektor for utdanning Oddrun Samdal

Avdelingsdirektør Christen Soleim, Studieadministrativ avdeling
Vara: Fungerende underdirektør Torunn Valen

Avdelingsdirektør Even Berge, Eiendomsavdelingen
Vara: Seniorrådgiver Elin Horntvedt

Avdelingsdirektør Tore Burheim, IT-avdelingen
Vara: Senioringeniør Bjørn Tore Sund

Dekan Karl Harald Søvig
Vara: Professor Marit Ulvik

Seniorkonsulent Thomas V. Kalvik , med spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse
Vara: Førstekonsulent Siri F. Bjerkestrand

Studenter (studieåret 2017-2018)

Nikolai Klæboe
Jonas Nikolaisen
Tora Aare Seip
Tarjei Ellingsen Røsvoll
Marita Stortjønnli Solvang

Sol Sandvik

Faste observatører

Velferdsdirektør Hege Råkil, Studentsamskipnaden i Bergen
Rådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen
Trude Færevaag, Universitetsbiblioteket
Sylvi Leirvaag, Studentombud
 

Møteplan 2018/2019

H-18

Torsdag 13. september 

Onsdag 31. oktober 

Torsdag 6. desember

 

V-19

Onsdag 30. januar

Torsdag 28. mars

Onsdag 12. juni

Alle møter holdes fra 9-12, bortsett fra møtet 6. desember, som holdes fra 1230-1530