Hjem
Studieavdelingen

Medlemmer og møteplan i Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2021-31.7.2025

Hovedinnhold

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2021-31.7.2025


Ansatte

Prorektor med ansvar for utdanning Pinar Heggernes (leder 2023/2024)

Avdelingsdirektør Christen Soleim, Studieavdelingen
Vara: Underdirektør Torunn Valen

Avdelingsdirektør Kjartan Nesset, Eiendomsavdelingen
Vara: Underdirektør Sissel Hermansen Smørdal

Avdelingsdirektør Tore Burheim, IT-avdelingen
Vara: Underdirektør Cecilie Ohm

Avdelingsdirektør Tor Godal, Kommunikasjonsavdelingen

Dekan Karl Harald Søvig
Vara: Dekan Norman Anderssen

Rådgiver Elisabeth Aronsen Straume, med spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse
Vara: Førstekonsulent Liv Heidi Ekre 

Studenter (studieåret 2023/2024)

Lars Jacob Ruland Jacobsen (nestleder 2023/2024)
Hanne-Agnethe Holmedal
Ihne Frisch Selås Sjaavaag
Kianosh Fossheim Solheim
Sondov Helle Haugen
Thomas Helland-Hansen                                                                                                                            Andrea Nesvik Voss                                                                                                                                                                                                

 

Varamedlemmer:Faste observatører

Velferdsdirektør Hege Råkil, Studentsamskipnaden i Bergen

Seniorrådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen

Biblioteksdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Universitetsbiblioteket

Studentombud Karsten Olav Aarestrup

 

Møteplan 2023/2024

H-23

Fredag 15. september

Torsdag 19. oktober 

Onsdag 13. desember

 

V-24

Onsdag 31. januar

Onsdag 6. mars

Onsdag 17 april

Onsdag 29. mai