Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Medlemmer og møteplan i Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2021-31.7.2025

Main content

Læringsmiljøutvalgets medlemmer 1.8.2021-31.7.2025


Ansatte

Prorektor med ansvar for utdanning Pinar Heggernes (leder 2021/2022)

Avdelingsdirektør Christen Soleim, Studieavdelingen
Vara: Underdirektør Torunn Valen

Avdelingsdirektør Kjartan Nesset, Eiendomsavdelingen
Vara: Seniorrådgiver Elin Horntvedt

Avdelingsdirektør Tore Burheim, IT-avdelingen
Vara: Underdirektør Cecilie Ohm

Dekan Karl Harald Søvig
Vara: Professor Anne Marie Frøseth

Rådgiver Eva Svensson, med spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse
Vara: Seniorkonsulent Elisabeth Aronsen Straume

Studenter (studieåret 2021/2022)

Elida Linnea Slettum (nestleder 2021/2022)
Håvard Rørtveit
Ida Lutro
Ingrid Borvik
Magnus Stakkestad
Alexander Pettersen Fredheim

Varamedlemmer:

Timo Janne Kanehl

 

Faste observatører

Velferdsdirektør Hege Råkil, Studentsamskipnaden i Bergen
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, Personal- og organisasjonsavdelingen
Biblioteksdirektør Maria-Carme Torras Calvo, Universitetsbiblioteket

 

Møteplan 2021/2022

H-21

Onsdag 8. september

Onsdag 20. oktober 

Torsdag 11. november

 

V-22

Onsdag 9. februar

Onsdag 23. mars

Onsdag 1. juni