Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Vurdering og eksamen

Studieavdelingen ved funksjonsområdet vurdering og eksamen har i hovedsak oppgaver knyttet til den praktiske eksamensavviklingen.

Hovedinnhold

Ansvarsområder:

  • timeplanleggingsverktøyet for vurdering og eksamen: TP
  • digitalt eksamenssystem: Inspera
  • planlegging og gjennomføring av skoleeksamen
  • tilrettelegging av eksamener ved særskilte behov
  • kontroll av sensur og eksamensprotokoller
  • administrasjon av det elektroniske eksamensarkivet