Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Studentmobilitet

Funksjonsområdet Studentmobiliet har ansvaret for saksbehandlingen av søknader fra studenter som reiser ut og inn gjennom universitetets generelle bilaterale avtaler, Nordlys-nettverket og Erasmusavtaler. I tillegg har funksjonsområdet ansvar for internasjonal program- og avtaleforvaltning, og for beredskap for studenter i utlandet.

Hovedinnhold

Mobilitet og internasjonal program- og avtaleforvaltning

Internasjonal seksjon administrerer ulike programmer for internasjonalisering av høyere utdanning, og tilbyr den forbindelse rådgivning for fagmiljøer og andre enheter ved UiB. Seksjonen forvalter også UiBs portefølje av sentrale, bilaterale studentutvekslingsavtaler, og har ansvar for studentmobiliteten på disse avtalene.

Søkerhenvendelser for utreisende studenter formidles til utveksling@uib.no
Søkerhenvendelser for innreisende studenter formidles til incoming@uib.no
Studenter som ønsker mer informasjon om utveksling kan finne det på utdanningssidene

Beredskap

Funksjonsområdet har sammen med fagmiljøene ansvar for at UiBs beredskapsplan for studenter i utlandet blir fulgt opp. Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som er i utlandet og skal gjøre utenlandsoppholdet tryggere for dem. Den skal redusere risikoen for at alvorlige og uheldige episoder skal skje, og i tillegg gi best mulig assistanse til UiB-studenter i utlandet med behov for hjelp.