Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 29. januar 2014

Hovedinnhold

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 1 2014

 

Tidspunkt: 29. januar2014, Kl. 09.00 –12.00

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra forrige møte:

https://www.uib.no/ua/kontakt/raad-og-utval/utdanningsutvalget/protokoller-2013

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

             

Drøftingssaker                                                                                                                    

Sak 1/14 Studentmottak 2014                                                                                          

Notat fra Studieadministrativ avdeling/orienteringer  

 

Sak 2/14 Videreutvikling av kvalitetsbasen                                                        

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 3/14 Nye opptaksprosedyrer                                                                        

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker

Sak 4/14 NOKUTs evaluering av UiBs kvalitetssystem for utdanning               

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 5/14 LMU sin virksomhet                                                                                          

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 6/14 Utdanningsledelse                                                                                            

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 7/14 Etter- og videreutdanning ved UiB, status                             

Notat fra Studieadministrativ avdeling/ rapport

 

Sak 8/14 Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til   

studentmobilitet»                

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 9/14         Eventuelt