Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 15. april 2015

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 3 2015

 

Tidspunkt: 15. april 2015, Kl. 09.00–12.00

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra forrige møte

Ikke klar

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

           

Vedtakssaker:                                                                                                                                            

Sak 21/15 Utdanningsmeldingen 2014                                                                 

Ettersendes

 

Sak 22/15 Endring av informasjonrutiner i forbindelse med overgang til skoleeksamen i digital form ved UiB

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling             

 

Drøftingssaker:

Sak 23/15 Tiltaksplan 2015 – Rekruttering av studenter til UiB                      

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling                                     

 Sak 24/15 UHR-rapport om sensurordningen                                                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Orienteringssaker:

Sak 25/15 Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 26/15 Orientering fra FOF om planlagt evaluering av erfaringer fra             

flytting av ex.phil til andre semester

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/orienteringsbrev fra FOF        

 

Sak 27/15 Skjerpet tilsyn av utdanningskvalitet

Orientering

 

Sak 28/15 Planlegging av UU-seminaret 2015