Hjem
Studieavdelingen

uu-møte 13. mai 2015

Hovedinnhold

 

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 4 2015

 

Tidspunkt: 13. mai 2015, Kl. 10.00–12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I  Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssak:

Sak 29/15       Orientering om – «God start!»

Orientering fra Hege Råkil, SiB

 

Vedtakssak:                                                                                                                        

Sak 30/15       PEK-utlysing –satsningsområder for 2016                                            

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker:

Sak 31/15   Utvekslingsavtaler for UiB-studentar. Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet («Studentmobilitetsprosjektet»)       

Saksnotat/ orientering fra Studieadministrativ avdeling                  

                                                         

Sak 32/15 Opptak til grunnstudier studieåret 2015-2016                                             

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 33/15 High Level Group report on the new modes of learning and teaching

in universities  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 34/15 «The Future of the Bologna Process» - Bologna-dokumenter til        

godkjenning på Ministerkonferansen i Jerevan i mai 2015

Orientering fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 35/15 Høringssvar fra UiB: Vurdering av sensurordningene innen høyere  

utdanning

Høringssvar fra UiB              

 

Sak 36/15 Eventuelt