Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 2. september 2015

Hovedinnhold

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 5 2015

 

Tidspunkt: 2. september 2015, Kl. 09.00–12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

protokoll uu-møte 13.mai 2015

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssak:

Sak 37/15 Orientering om Design Thinking-utdanningen

Orientering ved Design Region Bergen/ DesignArena, Torhild Eide Torgersen og Monica Hannestad

 

Vedtakssak:                                                                                                                       

Sak 38/15 Oppnevning av observatører til Utdanningsutvalget                                 

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 39/15 Lektorutdanningen: Fastsetting av mandat og sammensetning av arbeidsgruppe

Saksnotat

 

Sak 40/15 Kvalitetsutvikling av UiBs utdanning gjennom videre arbeid med studieplaner og emnebeskrivelser- utkast til en tiltaksplan

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 41/15 Korleis legge til rette for flerie internasjonale fellesgrader ved UiB

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 42/15 Konsekvenser av omlegging til digital skole-eksamen

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker

Sak 43/15 Orientering fra arbeidsgruppen for praksis i utdanningene

Orientering av Knut Hidle

 

Sak 44/15 Tilbudet ved Program for universitetspedagogikk 2015/16

Notat fra uniped

 

Sak 45/15 Protokollen fra etatsstyringsmøtet 2015

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 46/15 Studiestart og fadderuken 2015

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

  

Sak 47/15 Orientering om internasjonale saker

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 48/15 Eventuelt