Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 13. november 2015

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 7 2015

 

Tidspunkt: 13. november 2015, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssak:                                                                                                     

Sak 60/15 Orientering fra Karrieresenteret om Jobbklar og mentorordning Orientering

ved Rønnaug Tveit

 

Vedtakssaker

Sak 61/15 Opptaksrammer             blir ettersendt   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 62/15 Studieportefølje

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 63/15 Tildeling av PEK-midler og Uglepris

saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 64/15 Møtedatoer 2016

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 65/15 Retningslinjer for sensorveiledninger

Saksnotat og rapport fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 66/15 Endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved

Universitetet i Bergen

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Drøftingssaker

Sak 67/15 Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 – 2022

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 68/15 Skoleprosjektet  -orientering om rekrutteringsarbeidet rettet mot 8. -12 trinn

i skolen.                                     

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 69/15 Ny SFU-utlysning våren 2016

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssak:

Sak 70/15 Ny studieplan i medisin     

Orientering av Arne Tjølsen

 

Sak 70/15 Eventuelt