Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 11. mars 2016

Hovedinnhold

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 2 2016

 

Tidspunkt: 11. mars 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssaker:                                                                                                       

Sak 16/ 16  Stortingsmelding om «kvalitet i norsk høyere utdanning»          

Saksnotat av Studieadministrativ avdeling/Presentasjon av NIFU

v. Agnete Vabø

                                                                                                                       

Sak 17/ 16 Studentsamskipnaden i Bergen- Forebyggende arbeid           

Presentasjon av SiB ved Hege Råkil

 

Vedtakssak

Sak 18/16 Oppretting av nye studietilbud og revisjon av eksisterende

studietilbud ved UiB           

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

Drøftingssaker

Sak 19/ 16 UiB-strategi 2016-2022. Plan for oppfølging av UiBs strategiske

mål for utdanning 

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling  

 Sak 20/16 Skrivesenterfunksjoner for alle fakultetene?                                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 21/16 Studentflyt                                                                                            

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker

Sak 22/16 Ny studieplan i medisin

Orientering av Arne Tjølsen

 

Sak 23/16 Studentundersøkelser                                                                     

 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 24/16 Eventuelt