Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 2 2016

 

Tidspunkt: 11. mars 2016, Kl. 09.00–12.00        

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Orienteringssaker:                                                                                                       

Sak 16/ 16  Stortingsmelding om «kvalitet i norsk høyere utdanning»          

Saksnotat av Studieadministrativ avdeling/Presentasjon av NIFU

v. Agnete Vabø

                                                                                                                       

Sak 17/ 16 Studentsamskipnaden i Bergen- Forebyggende arbeid           

Presentasjon av SiB ved Hege Råkil

 

Vedtakssak

Sak 18/16 Oppretting av nye studietilbud og revisjon av eksisterende

studietilbud ved UiB           

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

Drøftingssaker

Sak 19/ 16 UiB-strategi 2016-2022. Plan for oppfølging av UiBs strategiske

mål for utdanning 

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling  

 Sak 20/16 Skrivesenterfunksjoner for alle fakultetene?                                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 21/16 Studentflyt                                                                                            

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker

Sak 22/16 Ny studieplan i medisin

Orientering av Arne Tjølsen

 

Sak 23/16 Studentundersøkelser                                                                     

 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 24/16 Eventuelt