Hjem
Studieavdelingen

Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2021-2025

Universitetet i Bergen har på lik linje med alle andre UH-institutsjoner et lovpålagt ansvar for å tilby etter- og videreutdanning.

Hovedinnhold

EVU-virksomheten inngår i den ordinære virksomheten ved UiB, og skal inkluderes i de faste oppgavene ved alle fakultet og institutt. 

Fire innsatsområder

Handlingsplanen er sentrert rundt:

  • A: EVU og arbeidslivet
  • B: EVU og skolen
  • C: EVU og UiBs satsingsområdet og kunnskapsklynger
  • D: EVU og digitalisering


Det skal i tillegg utarbeides konkrete tiltaksplaner innenfor hvert av innsatsområdene. 

Les hele handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB 2021-2025