Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2018-2022

Universitetet i Bergen har på lik linje med alle andre UH-institutsjoner et lovpålagt ansvar for å tilby etter- og videreutdanning.

Main content

EVU-virksomheten inngår i den ordinære virksomheten ved UiB, og skal inkluderes i de faste oppgavene ved alle fakultet og institutt. 

Fire innsatsområder

Handlingsplanen er sentrert rundt:

  • A: EVU og arbeidslivet
  • B: EVU og skolen
  • C: EVU og UiBs satsingsområdet og kunnskapsklynger
  • D: EVU og digitalisering


Det skal i tillegg utarbeides konkrete tiltaksplaner innenfor hvert av innsatsområdene. 

Les hele handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB 2018-2022