Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Konferanse

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Takk til alle som har sendt abstraks og innspill. Du kan forvente tilbakemelding innen 15. august. Påmelding til konferansen er åpen.

migconf.jpg

Refugees crocking course

Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

Se program her

Dato: 15.-16. november, 2018
Sted: Universitetsaulaen i Bergen og Dragefjellet skole, UiB
Deltakeravgift: Early bird senest 14. september: Kr 750,-. Deretter: Kr 1000,-

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Arrangør: Globale samfunnsutfordringer, UiB (Esperanza Diaz), i samarbeid med Centre for Global Health, Universitetet i Oslo (Andrea Winkler) og Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) (Bernadette Kumar).

Konferansen er støttet av: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Sparebanken Vest, Bergesenstiftelsen, Global helse Norge og Universitetet i Bergen