Home
Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Hvordan kan vi gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere?

Refugees crocking course
Photo:
Jane Mitchell

Main content

Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

Opptak fra konferansen (YouTube) 

Torsdag

Fredag

Dato: 15.-16. november, 2018
Sted: Universitetsaulaen i Bergen og Dragefjellet skole, UiB
Deltakeravgift: Early bird senest 30. september: Kr 750,-. Deretter: Kr 1000,-

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Les kronikk av Esperanza Diaz Innvandring og negativ sosial kontroll – på tide å snakke sammen (Utrop 13. sep. 2018)

Hør Esperanza Diaz snakke om innvandrerhelse med Trond-Viggo Torgersen (lørdag 1. sept. 2018)

Arrangør: Globale samfunnsutfordringer, UiB (Esperanza Diaz), i samarbeid med Centre for Global Health ved Universitetet i Oslo (Andrea Winkler), Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) (Bernadette Kumar) og Helsedirektoratet.

Konferansen er støttet av: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Sparebanken Vest, Bergesenstiftelsen, Global helse Norge og Universitetet i Bergen