Home

Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Takk til alle som har sendt abstraks og innspill. Påmelding til konferansen er åpen.

Refugees crocking course

Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

Se program her

Dato: 15.-16. november, 2018
Sted: Universitetsaulaen i Bergen og Dragefjellet skole, UiB
Deltakeravgift: Early bird senest 30. september: Kr 750,-. Deretter: Kr 1000,-

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Les kronikk av Esperanza Diaz Innvandring og negativ sosial kontroll – på tide å snakke sammen (Utrop 13. sep. 2018)

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.

Hør Esperanza Diaz snakke om innvandrerhelse med Trond-Viggo Torgersen (lørdag 1. sept. 2018)

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Arrangør: Globale samfunnsutfordringer, UiB (Esperanza Diaz), i samarbeid med Centre for Global Health ved Universitetet i Oslo (Andrea Winkler) , Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) (Bernadette Kumar) og Helsedirektoratet.

Konferansen er støttet av: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Sparebanken Vest, Bergesenstiftelsen, Global helse Norge og Universitetet i Bergen