Home

Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Vi ønsker abstrakts/innspill til høstens migrasjonskonferanse ved UiB, "Helse i alt vi gjør", innen 31. mai.

bylille.jpg

By Lille
Photo:
Jenny Austrheim

Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

Dato: 15.-16. november, 2018
Sted: Aud 2, Dragefjellet skole, UiB
Deltakeravgift: kr 750,-

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Frist for å levere abstrakt er 31. mai, 2018

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.

Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Arrangør: Globale samfunnsutfordringer, UiB (Esperanza Diaz), i samarbeid med Centre for Global Health, Universitetet i Oslo (Andrea Winkler) og Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) (Bernadette Kumar).