Home
Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
innvandrerhelse

Spennende resultater om innvandrerhelse

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Esperanza Diaz i BA
Photo:
IGS

Main content

Derfor organiserer Førsteamanuensis Esperanza Diaz:

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør, 15.-16. nov 2018. Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

 

Les mer: