Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Om satsingensatsingsområdet

Globale samfunnsutfordringer ved UiB

Globale samfunnsutfordringer angår oss alle. De er komplekse og påvirker hvordan vi arbeider og samarbeider på tvers av disipliner ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bergen city
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Globale samfunnsutfordringer er et av Universitetets tre satsingsområder. Dette har sin bakgrunn i en lang tradisjon for å fremme fremragende forskning og utdanning innen utviklingsrelatert forskning, med tilhørende samarbeid med partnere i sør. Forskningen vår har hatt stor samfunnsmessig betydning og bringer et kritisk vitenskapelig perspektiv inn i diskusjoner om ulike globale utfordringer.

I perioden 2016-2022 er det bestemt at Universitetet i Bergen skal fokusere på tre tema innen globale samfunnsutfordringer: migrasjon, helse og ulikhet.

Transformasjon er et nøkkelord for å møte utfordringene i FNs bærekraftsmål (SDG). UiB vil arbeide for å oppfylle bærekraftsmålene som en del av det strategiske arbeidet, og vi skal levere ny kunnskap som forbereder samfunnet på utfordringene som kommer.

Ta en kikk i vår årsrapport for å se hva vi jobbet med i 2021 (på engelsk).

Utdanning
UiB skal forberede fremtidige generasjoner for å løse nye oppgaver, og fakultetene ved UiB samarbeider for å gi studentene ny kunnskap om komplekse globale samfunnsutfordringer.

Studentene skal lære hvordan disse utfordringene kan håndteres gjennom å utvikle tverrfaglige kompetanse. Universitetet i Bergen skal være stedet for studenter som interesserer seg for globale samfunnsutfordringer.

Administrative barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom fakulteter ved UiB skal fjernes.

Forskning
For at forskning skal ha innvirkning på globale samfunnsutfordringer så er tverrfaglig forståelse en nødvendighet.

Universitetet har som mål å etablere sterkt samarbeid mellom forskere og forskergrupper på tvers av disiplinene og å legge til rette for samarbeid mellom forskerskolene ved UiB. Utdanning av unge forskere vil bli prioritert.

Organisering
En strategisk arbeidsgruppe med representanter fra alle fakultetene er etablert for å forankre, videreutvikle og koordinere denne innsatsen på alle nivåer av Universitetet. Denne gruppen rapporterer til styringsgruppen bestående av alle dekanene ved UiB.

Strategiarbeidet har spesiell administrativ støtte fra en administrativ gruppe ved Det medisinske fakultet. Denne enheten vil arbeide med synliggjøring av forskning og utdanning relatert til globale samfunnsutfordringer, og organisere møteplasser for studenter, PhD-kandidater, forskere og samfunnet generelt.

Globale samfunnsutfordringer ble offisielt lansert 15. mai, 2017 med et seminar i Universitetets aula for 200 deltakere.

Styringskomité

Frode Thorsen
Dekan, Fakultet for kunst, musikk og design

Per Bakke
Dekan, Det medisinske fakultet

Camilla Brautaset
Dekan, Det humanistiske fakultet

Norman Anderssen
Dekan, Det psykologiske fakultet

Karl Harald Søvig
Dekan, Det juridiske fakultet

Jan Erik Askildsen
Dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gunn Mangerud
Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kari Loe Hjelle
Dekan, Universitetsmuseet i Bergen

Faglig styringsgruppe

Ledere

Marit Bakke
Prodekan, Det medisinske fakultet, Professor

Bente E. Moen
Professor, Leder av Senter for internasjonal helse

Medlemmer

Siri Gloppen (Kristoffer Chelsom Vogt)
Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gro Mjeldheim Sandal (Kari Hagatun)
Professor
Det psykologiske fakultet

Henriette Sinding Aasen (Jessica Schultz)
Professor
Det juridiske fakultet

Anne-Helen Mydland (Jostein Gundersen)
Professor
Fakultet for kunst, musikk og design

Inger Elisabeth Måren (Øyvind Frette)
Professor
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Martin Paulsen (Øyvind Gjerstad)
Instituttleder
Det humanistiske fakultet

Kurt Hanevik
Professor
Det medisinske fakultet

Representant for doktorgradskandidatene

Devyn Helen Avhild Remme (Fridah Siyanga-Tembo)
Institutt for geografi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Bergen School of Global Studies

Siri Gloppen
Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet