Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Om satsingensatsingsområdet

Globale samfunnsutfordringer ved UiB

Universitetet i Bergen har som ambisjon å hevde seg internasjonalt blant forsknings- og utdanningsinstitusjonene som bidrar til å forstå og løse globale samfunnsutfordringer.

Bergen city
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Satsningen på globale samfunnsutfordringer har som oppdrag å fremme og synliggjøre UiBs tverrfaglige og tverrfakultære forskning og utdanning som har betydning for å møte utfordringene globalt og lokalt.

Temaområder som prioriteres i perioden 2022 – 2026 er mangfoldressurser, global helse, migrasjon, demokrati og menneskerettigheter.

Satsningsområdet vil:

  • fremme forskning som støtter opp under FNs bærekraftsmål, verdens felles Agenda 2030.
  • synliggjøre og fremme forskning som bidrar til økt forståelse for demokrati, fredsbygging og menneskerettigheter.
  • stimulere til forskning på global helse og hvordan vi bør prioritere for å fremme en bedre helse for alle.
  • bidra til å utvikle kunnskap om migrasjon og migrasjonsdrivere.
  • fremme en bred og kunnskapsbasert forståelse av mangfold, både sosialt og i naturen, og stimulere til mer kunnskap om konsekvensene av menneskets bruk av naturressurser.

Arbeidet med satsingen vil også fremme forskning som utvikler vår kunnskap om hvordan de utvalgte temaområdene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre.

Ta en kikk i vår årsrapport for å se hva vi jobbet med i 2023 (på engelsk).

Utdanning
Universitetet i Bergen skal være stedet for studenter som interesserer seg for globale samfunnsutfordringer.

Fakultetene ved UiB samarbeider for å gi studentene ny kunnskap om komplekse globale samfunnsutfordringer. Studentene skal lære hvordan disse utfordringene kan håndteres gjennom å utvikle tverrfaglige kompetanse. 

Administrative barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom fakulteter ved UiB skal fjernes.

Forskning
For at forskning skal ha innvirkning på globale samfunnsutfordringer så er tverrfaglig forståelse en nødvendighet.

Universitetet har som mål å etablere sterkt samarbeid mellom forskere og forskergrupper på tvers av disiplinene og å legge til rette for samarbeid mellom forskerskolene ved UiB. Utdanning av unge forskere vil bli prioritert.

Organisering
En faglig styringsgruppe med representanter fra alle fakultet sørger for å forankre, videreutvikle og koordinere innsatsen på alle nivåer ved Universitetet. Gruppen rapporterer til en styringskomité bestående av UiBs dekaner.

Satsingen har spesiell administrativ støtte fra en enhet ved Det medisinske fakultet som jobber med synliggjøring av relevant forskning og utdanning, og organisering av arrangmenter og møteplasser for studenter, PhD-kandidater, forskere og samfunnet generelt.

Styringskomité

Frode Thorsen
Dekan, Fakultet for kunst, musikk og design

Per Bakke
Dekan, Det medisinske fakultet

Camilla Brautaset
Dekan, Det humanistiske fakultet

Norman Anderssen
Dekan, Det psykologiske fakultet

Karl Harald Søvig
Dekan, Det juridiske fakultet

Jan Erik Askildsen
Dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gunn Mangerud
Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kari Loe Hjelle
Dekan, Universitetsmuseet i Bergen

Faglig styringsgruppe

Ledere

Marit Bakke
Prodekan, Det medisinske fakultet, Professor

Simon Øverland
Professor, Leder av Senter for internasjonal helse

Medlemmer

Siri Gloppen (Kristoffer Chelsom Vogt)
Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gro Mjeldheim Sandal (Kari Hagatun)
Professor
Det psykologiske fakultet

Henriette Sinding Aasen (Sigrid Eskeland Schütz)
Professor
Det juridiske fakultet

Katrine Hjelde (Jostein Gundersen)
Professor
Fakultet for kunst, musikk og design

Inger Elisabeth Måren (Øyvind Frette)
Professor
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Martin Paulsen (Kari Jegerstedt)
Instituttleder
Det humanistiske fakultet

Kurt Hanevik (Harleen Grewal)
Professor
Det medisinske fakultet

Nils Anfinset (Björn Nilsson)
Professor
Universitetsmuseet

 

Representant for doktorgradskandidatene

Devyn Helen Avhild Remme (Fridah Siyanga-Tembo)
Institutt for geografi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Bergen School of Global Studies

Siri Gloppen
Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet