Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Om satsingensatsingsområdet

Globale samfunnsutfordringer ved UiB

Globale samfunnsutfordringer angår oss alle. De er komplekse og påvirker hvordan vi arbeider og samarbeider på tvers av disipliner ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bergen city
Foto/ill.:
Colourbox

Globale samfunnsutfordringer er et av Universitetets tre satsingsområder. Dette har sin bakgrunn i en lang tradisjon for å fremme fremragende forskning og utdanning innen utviklingsrelatert forskning, med tilhørende samarbeid med partnere i sør. Forskningen vår har hatt stor samfunnsmessig betydning og bringer et kritisk vitenskapelig perspektiv inn i diskusjoner om ulike globale utfordringer.

I perioden 2016-2022 er det bestemt at Universitetet i Bergen skal fokusere på tre tema innen globale samfunnsutfordringer: migrasjon, helse og ulikhet.

Transformasjon er et nøkkelord for å møte utfordringene i FNs bærekraftsmål (SDG). UiB vil arbeide for å oppfylle bærekraftsmålene som en del av det strategiske arbeidet, og vi skal levere ny kunnskap som forbereder samfunnet på utfordringene som kommer.

Ta en kikk i vår årsrapport for å se hva vi jobbet med i 2018 (på engelsk).

Utdanning
UiB skal forberede fremtidige generasjoner for å løse nye oppgaver, og fakultetene ved UiB samarbeider for å gi studentene ny kunnskap om komplekse globale samfunnsutfordringer.

Studentene skal lære hvordan disse utfordringene kan håndteres gjennom å utvikle tverrfaglige kompetanse. Universitetet i Bergen skal være stedet for studenter som interesserer seg for globale samfunnsutfordringer.

Administrative barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom fakulteter ved UiB skal fjernes.

Forskning
For at forskning skal ha innvirkning på globale samfunnsutfordringer så er tverrfaglig forståelse en nødvendighet.

Universitetet har som mål å etablere sterkt samarbeid mellom forskere og forskergrupper på tvers av disiplinene og å legge til rette for samarbeid mellom forskerskolene ved UiB. Utdanning av unge forskere vil bli prioritert.

Organisering
En strategisk arbeidsgruppe med representanter fra alle fakultetene er etablert for å forankre, videreutvikle og koordinere denne innsatsen på alle nivåer av Universitetet. Denne gruppen rapporterer til styringsgruppen bestående av alle dekanene ved UiB.

Strategiarbeidet har spesiell administrativ støtte fra en Global administrasjon som er del av Senter for internasjonal helse. Denne enheten vil arbeide med synliggjøring av forskning og utdanning relatert til globale samfunnsutfordringer, og organisere møteplasser for studenter, PhD-kandidater, forskere og samfunnet generelt.

Globale samfunnsutfordringer ble offisielt lansert 15. mai, 2017 med et seminar i Universitetets aula for 200 deltakere.

Styringskomité

Frode Thorsen
Dekan, Fakultet for kunst, musikk og design

Per Bakke
Dekan, Det medisinske fakultet

Jørgen Sejersted
Dekan, Det humanistiske fakultet

Bente Wold
Dekan, Det psykologiske fakultet

Karl Harald Søvig
Dekan, Det juridiske fakultet

Jan Erik Askildsen
Dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Helge Dahle
Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Henrik von Achen
Dekan, Universitetsmuseet i Bergen

Strategisk ledergruppe

Komitéledere

Marit Bakke
Prodekan, Det medisinske fakultet, Professor

Bente E. Moen
Professor, Leder av Senter for internasjonal helse

Medlemmer

Hakan G. Sicakkan
Professor
Institutt for sammenliknende politikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gro Sandal
Professor, Prodekan for forskning
Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet

Henriette Sinding Aasen
Professor, Det juridiske fakultet

Anne-Helen Mydland
Professor, Fakultet for kunst, musikk og design

Ørjan Totland
Instituttleder, Professor
Institutt for biologi

Anne K. Bang
Professor
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Guri Rørtveit
Instituttleder
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Studentrepresentanter

Vilde Paulsen

Constance Gaard Storvestre

Arbeidsgruppe, tverrfaglig utdanning

Haldis Haukanes
Professor
HEMIL-senteret

Astrid Blystad
Professor
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ståle Knudsen
Instituttleder, Professor
Institutt for sosialantropologi

Cecilie Ødegård
Førsteamanuensis
Institutt for sosialantropologi

Marguerite Daniel
Førsteamanuensis
HEMIL-senteret

Ragnhild Overå
Professor
Institutt for geografi

Karen Marie Moland
Professor
Institutt for global helse og samfunnsmedisin