Hjem
Globale samfunnsutfordringer
innvandrerhelse

Spennende resultater om innvandrerhelse

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Esperanza Diaz i BA
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Derfor organiserer Førsteamanuensis Esperanza Diaz:

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør, 15.-16. nov 2018. Konferansen er en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter til hverandres budskap og erfaringer.

 

Les mer: