Hjem
Globale samfunnsutfordringer
FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI

Nye perspektiver på endring i det urbane Afrika

Prosjektet Urban Enclaving Futures vil ha et blikk på byplanlegging som omfatter mer enn en klassisk økonomisk innfallsvinkel. De ønsker å bringe inn sosiale, kulturelle, arealmessige og andre faktorer i sin forskning på feltet. I januar 2019 hadde prosjektet sin første workshop i Maputo.

Field work in Maputo at the opening of Urban Enclaving Futures Project, lead by Professor Bjørn Enge Bertelsen from University of Bergen (left in photo).
JAKTER PÅ ENKLAVEDANNELSER: Som del av sin første workshop foretok forskerne i Urban Enclaving Futures-prosjektet et mini-feltarbeid i Maputos gater for å se på hvordan byen omformes av enklavedannelser. Professor Bjørn Enge Bertelsen (helt til venstre) i front.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, University of Bergen

Hovedinnhold

Det tverrfaglige prosjektet Urban Enclaving Futures (UEF) holdt sin første workshop i Mosambiks hovedstad Maputo mellom 10.-14. januar 2019. På workshopen ble et konseptnotat grunnlag for diskusjoner i workshopen og mini-feltarbeid.

– På den ene siden ønsket vi at deltakerne i prosjektet skulle tenke gjennom hva enklavedannelser kan bety basert på genealogi, potensiale og mer. På den andre siden handlet workshopen et forsøk på å interagere med Maputos urbanitet og byens ulike dimensjoner, sier professor Bjørn Enge Bertelsen fra Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Starter uten forutinntatte oppfatninger

Konseptet «Maputo meanderings» var integrert som del av programmet på workshopen, og besto av ulike byvandringer for inspirasjon og for å reflektere over byens psyko-geografi.

– Tanken er å se en klassisk akademisk tilnærming og et direkte engasjement med selve byen parallelt, sier sosialantropologen.

Den mangfoldige vitenskapelige bakgrunnen til gruppen gjør gruppen bedre i stand til å omdefinere begrepet urbane enklavedannelser utover en konvensjonell forståelse av fenomenet.

– Enklavedannelser er tradisjonelt blitt betraktet ut fra et svært økonomifaglig tankesett. Vi ønsker å tenke nytt rundt dette og utfordre etablerte oppfatninger av hva enklavedannelser er, forklarer Bertelsen og fortsetter:

– Det finnes en rekke ulike tilnærminger, for eksempel generative, holistiske, flerfoldige. Tanken er å ikke ha en forutinntatt oppfatning eller lettvint definisjon av hva enklavedannelser kan være.

Vil skape bredere forståelse av urbant liv

UEF består av forskere fra flere afrikanske og europeiske land, som sammen vil skape en bredere forståelse av hva enklavedannelser kan være utover en tradisjonell økonomisk definisjon.

– Prosjektet begynner med to enkle spørsmål: Hva er enklavedannelser på et teoretisk og analytisk nivå, inkludert spørsmålet om hvilke dimensjoner enklavedannelse omfatter? Det andre relevante spørsmålet for et komparativt samarbeidsprosjekt som dette er: Hvordan kan vi arbeidet metodisk med dette materialet?, sier UiB-antropologen om prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd.

De ulike forskerne bringer med seg kunnskap fra ulike disipliner i samfunnsvitenskapene og humaniora for å bidra til å forståelsen av urban enklavedannelse og dets mange dimensjoner.

– Workshopens mål har vært å danne grunnlaget for en konseptuell forklaring på hva enklavedannelse kan bety, og vi kan trygt si at sluttresultatet av prosjektet ikke vil bli en leksikalsk definisjon av begrepet, sier Bjørn Enge Bertelsen om hvordan prosjektet skal omdefinere forståelsen av enklavedannelse som fenomen.

  • Prosjektet har tatt i bruk emneknaggen #UrbanEnclaving på Twitter og Instagram.

Det vil finne sted Urban Enclaving Futures-workshops i Accra i januar 2020 og i Johannesburg i januar 2021.