Hjem

Institutt for sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er uendelig mange måter å leve et menneskeliv på. Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden, du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema og blir med i et engasjerende studentmiljø. 

Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Det er mange grunner til å studere sosialantropologi ved UiB. Se videoen for de syv beste.

Les mer om de 7 grunnene og om sosialantropologi ved UiB

Filmkurs
Filminnspilling i tempel i India
apr 02

Introduksjonskurs i antropologisk film

Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet, inviterer studenter til Introduksjonskurs i antropologisk film med Leonard Kamerling, Curator of Film ved University of Alaska Museum of the North. Kurset er beregnet for studenter som kan tenke seg å bruke film i sitt feltarbeid i antropologi eller...

utdanning
7 gode grunner til å studere sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Her er de syv beste.

Sommerskole
Kazbegi

Bli med på sommerskole i antropologiske forskningsmetoder!

Hvordan er det å gjøre feltarbeid? Hva innebærer egentlig deltakende observasjon? Nå har du sjansen til å prøve deg som feltarbeider i en to ukers lang sommerskole i Georgia. Søk innen 15. februar.

antropologer i arbeidslivet
Portrett av Anja Bere

HR-rådgiver ved Universitetet i Bergen

Anja gjorde feltarbeid blant evangelister på østkysten i USA og fullførte sin mastergrad i 2009. Den grunnleggende nysgjerrigheten om mennesket og ønsket om å forstå andre bruker hun i dag som HR-rådgiver ved UiB. - Gjennom sosialantropologien har jeg lært å få overblikket over sosiale situasjoner, og undre meg over hvorfor et tankesett eller visse normer kan definere en gruppe, sier hun.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet"

                                                                    - Miriam Eid Bergan, sivil operatør i Oslo politidistrikt