Hjem

Institutt for sosialantropologi

Hovedinnhold

Velg sosialantropologi ved UiB

Sosialantropologi er studiet av det kulturelle og sosiale mangfoldet i verden. Som sosialantropolog jobber du med å forstå kulturelle kontekster og hvordan de små tingene henger sammen med det store bildet.

Studere sosialantropologi 
Som student kan du ta emner om sosial ulikhet, politikk, økonomi, globalisering, kjønns- og slektskapsrelasjoner, økologi, religion, etnisitet og identitet, materialitet og mening, og sosiokulturelle dimensjoner ved rom og sted.
Her kan du lese 7 grunner til å studere sosialantropologi.

UTVEKSLING
Collage utveksling antropologi

Utveksling for antropologistudenter

Institutt for sosialantropologi anbefaler alle studenter å studere ett eller to semestre i utlandet!

Forskning
Photo of the main researcher on top of a photo of a city that is highly polluted.

UiB-forskere belyser farene ved luftforurensning

Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.

Nyhet
Man with a black t-shirt

– Migrasjon, produktivitet, utdanning og urbanisering gjør ikke alle lykkelige

Kapitalisme er ikke bare et økonomisk system, men en samfunnstype, ifølge professor i sosialantropologi, Don Kalb.

Nyhet
Bilde av Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen

Synnøve Bendixsen blir ny styreleder ved CMI

Vår kjære instituttleder, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, har blitt tildelt det ærverdige vervet som styreleder ved Christian Michelsens Institutt.

Artikkel i Skipsrevyen
Marianna Betti feltarbeid

Forskning til sjøs

Marianna Betti, postdoktor ved institutt for sosialantropologi, har blitt intervjuet av Skipsrevyen om sin forskning tilknyttet ASMOG-prosjektet om forholdet mellom menneskelig og automatisert arbeidskraft i maritime industri.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Grunnpilarene fra antropologien er med meg på jobb, først og fremst som verktøy for å forstå hvilke spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i kulturelle møter og mellommenneskelige relasjoner."

 - Mari Garaas Løchen, administrasjonssjef ved forskningssenter