Hjem

Institutt for sosialantropologi

Videreutdanning i sosialantropologi: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon - Åshild

- Det var veldig kjekt å få en sosialantropologisk vinkling på vårt eget fag, sier helsesøster Åshild Eiken Dahle.

Hun tok videreutdanning i sosialantropologi for å bidra til bedre møter og færre misforsåelser med personer med annen språk- og kulturbakgrunn, som hun møter i sin arbeidshverdag. Kurset er praksisnært, helgebasert og nyttig for alle som møter flyktninger og asylsøkere i sitt arbeid.

Les mer om deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon og søk innen 1. desember!

aAntropologer i arbeidslivet
Portrett Rebecca Ann Hill

Rebecca Ann Hill - humorens rolle i krisesituasjoner

Rebeccas masterprosjekt handler om å forstå effekten av humor i krisesituasjoner. Planen var å jobbe som humanitær klovn for flyktninger langs grensen mellom Venezuela og Colombia. Så slo koronaen inn. Det var tungt å måtte reise hjem etter bare en måned, men hun har holdt kontakten med informantene og å vil gjøre et mindre feltarbeid i Norge. – For meg er dette feltet og denne kompetansen det viktigste, sier Rebecca.

Collage videreutdanning i sosialantropologi

Videreutdanning i sosialantropologi

Institutt for sosialantropologi tilbyr videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon, et deltidsstudium som kombinerer nettundervisning med helgesamlinger ved UiB.

Nyhet
Mari Norbakk taler

Hun talte på vegne av UiBs nye doctores

Fredag 28. august var det duket for doktorpromosjon for kandidater som har disputert for doktorgraden ved Universitetet i Bergen i løpet av våren 2020. Antropolog Mari Norbakk talte på vegne av de nye doktorene. Her kan du lese talen i sin helhet.

utveksling
Antropologistudenter på utveksling

Antropologistudenter deler sine erfaringer

Antropologistudenter reiser på utveksling over hele verden. Les reisebrev og få inspirasjonstips for 1-2 semestre i utlandet.

antropologer i arbeidslivet
Portrett Charlotte E. Nybråten

Veileder i Aktiv Vest

- I Aktiv Vest har vi som mål å få deltakerne ut i jobb, skole eller den frivillige sfæren. Det er da en stor fordel å ha inngående kjennskap til frivilligheten i Bergen, sier Charlotte. Hennes kompetanse fra masterprosjektet gjorde henne så ettertraktet på sitt felt at hun fikk jobb før masteroppgaven var levert.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet"

                                                                    - Miriam Eid Bergan, sivil operatør i Oslo politidistrikt