Hjem

Institutt for sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er uendelig mange måter å leve et menneskeliv på. Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden, du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema og blir med i et engasjerende studentmiljø. 

Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Det er mange grunner til å studere sosialantropologi ved UiB. Se videoen for de syv beste.

Les mer om de 7 grunnene og om sosialantropologi ved UiB

utveksling
Antropologistudenter på utveksling

Antropologistudenter deler sine erfaringer

Antropologistudenter reiser på utveksling over hele verden. Les reisebrev og få inspirasjonstips for 1-2 semestre i utlandet.

FORSKNING | BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Professor Bjørn Enge Bertelsen and researchers in the Urban Enclaving Futures project doing field work in the streets of Maputo on January 2019.

Et urbant forskningsprosjekt takler bærekraftsmålene

Hvordan påvirkes byutvikling av enklaver som oppstår som egne byer i en by? Og hva betyr disse enklavedannelsene for muligheten til å skape en levelig og bærekraftig by for alle dens innbyggere? Dette er et sentralt tema i det nye og banebrytende forskningsprosjektet Urban Enclaving Futures.

antropologer i arbeidslivet
Mari-Kristine Morberg gjorde feltarbarbeid om kjønnspraksiser i Buenos Aires, Argentina. I dag er hun Hordalands første mobbeombud.

Mobbeombud i Hordaland fylkeskommune

Mari-Kristine er Hordalands første mobbeombud. Å innhente informasjon, orientere seg i "lokalsamfunnet", og systematisere hva som er relevant og ikke, er sentralt i hennes arbeidshverdag. - På den måten minner det meg mye om å være på feltarbeid, påpeker hun.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet"

                                                                    - Miriam Eid Bergan, sivil operatør i Oslo politidistrikt