Hjem

Institutt for sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er uendelig mange måter å leve et menneskeliv på. Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden, du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema og blir med i et engasjerende studentmiljø. 

Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Det er mange grunner til å studere sosialantropologi ved UiB. Se videoen for de syv beste.

Les mer om de 7 grunnene og om sosialantropologi ved UiB

utdanning
7 gode grunner til å studere sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Her er de syv beste.

FORSKNING | BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Professor Bjørn Enge Bertelsen and researchers in the Urban Enclaving Futures project doing field work in the streets of Maputo on January 2019.

Et urbant forskningsprosjekt takler bærekraftsmålene

Hvordan påvirkes byutvikling av enklaver som oppstår som egne byer i en by? Og hva betyr disse enklavedannelsene for muligheten til å skape en levelig og bærekraftig by for alle dens innbyggere? Dette er et sentralt tema i det nye og banebrytende forskningsprosjektet Urban Enclaving Futures.

Sommerskole
Kazbegi

Bli med på sommerskole i antropologiske forskningsmetoder!

Hvordan er det å gjøre feltarbeid? Hva innebærer egentlig deltakende observasjon? Nå har du sjansen til å prøve deg som feltarbeider i en to ukers lang sommerskole i Georgia. Søk innen 15. februar.

antropologer i arbeidslivet
Portrett av Anja Bere

HR-rådgiver ved Universitetet i Bergen

Anja gjorde feltarbeid blant evangelister på østkysten i USA og fullførte sin mastergrad i 2009. Den grunnleggende nysgjerrigheten om mennesket og ønsket om å forstå andre bruker hun i dag som HR-rådgiver ved UiB. - Gjennom sosialantropologien har jeg lært å få overblikket over sosiale situasjoner, og undre meg over hvorfor et tankesett eller visse normer kan definere en gruppe, sier hun.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet"

                                                                    - Miriam Eid Bergan, sivil operatør i Oslo politidistrikt