Hjem

Institutt for sosialantropologi

7 grunner til å studere sosialantropologi

Det er uendelig mange måter å leve et menneskeliv på. Hos oss lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden, du får dyp innsikt i dagsaktuelle tema og blir med i et engasjerende studentmiljø. 

Det som skiller antropologi fra andre samfunnsfag er at vi kommer tettere på mennesker. Det er mange grunner til å studere sosialantropologi ved UiB. Se videoen for de syv beste.

Les mer om de 7 grunnene og om sosialantropologi ved UiB

Studietilbud ved Institutt for sosialantropologi

Informasjon om studiestarten finner du ved å klikke på studieprogrammene
 

Sommerskole
Sommarskule

Bli med på sommerskole i antropologiske forskningsmetoder!

Hvordan er det å gjøre feltarbeid? Hva innebærer egentlig deltakende observasjon? Nå har du sjansen til å prøve deg som feltarbeider i en to ukers lang sommerskole i Georgia. Søk innen 10. februar.

utveksling
Norske studenter ved James Cook University, Australia

Antropologistudent, reis ut!

Det er mange gode grunner til å reise på utveksling. Her følger en guide for deg som ønsker å studere 1-2 semestre i utlandet.

Panelsamtale
Energethics debatt

Hvordan tar norske energibedrifter samfunnsansvar i utlandet?

Sosialantropologer setter søkelyset på hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar i utlandet.

Videreutdanningskurs på deltid
Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2020.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet"

                                                                    - Miriam Eid Bergan, sivil operatør i Oslo politidistrikt