Hjem

Institutt for sosialantropologi

Hovedinnhold

Hvorfor ta master i sosialantropologi?

Det er mange grunner til hvorfor du bør studere sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Se videoen her for de syv beste, eller du kan lese om dem her 
7 grunner til å studere sosialantropologi

Frie emner vår 24
Collage forskning

Frie studiepoeng for antropologistudenter - våren 2024

Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du nyttig informasjon og veiledning til deg som skal velge emner våren 2024.

Internasjonalt samarbeid
Menn som ber

Fortsetter 60-år langt Sudan-samarbeid til tross for krig

I 60 år har akademiske miljøer i Bergen samarbeidet med akademiske miljøer i Sudan. UiB-forskere vil ikke la den pågående krigen i Sudan sette en stopper for samarbeidet.

Videreutdanning på deltid
Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester, åpent for søknader nå!

UTVEKSLING
Collage utveksling antropologi

Utveksling for antropologistudenter

Institutt for sosialantropologi anbefaler alle studenter å studere ett eller to semestre i utlandet!

Habitable Air
small air monitor in the forest

Måling og overvaking av utslepp: Habitable Air-prosjektet.

Habitable Air-prosjektet har set i gang ei ny utprøving av ulike metodar for å identifisera, overvaka og måle utslepp på lokalnivå. Utprøvinga som vert leia av Dr. Kerry Chance vil nytta luftkvalitetsmålarar i hushaldningar og institusjonar.

Antropologer i arbeidslivet

Antropologer i arbeidslivet

Instituttets alumner jobber i dag innen mange ulike arbeidsfelt. Les mer om tidligere studenters arbeidshverdag og hvordan deres bakgrunn i sosialantropologi er relevant.

"Grunnpilarene fra antropologien er med meg på jobb, først og fremst som verktøy for å forstå hvilke spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i kulturelle møter og mellommenneskelige relasjoner."

                                                                    - Mari Garaas Løchen, administrasjonssjef ved forskningssenter