Hjem

Institutt for sosialantropologi

Antropologer i arbeidslivet

De er konsulenter, koordinatorer, prosjektledere, formidlere, spesialister, rådgivere, gründere, ledere, forskere og mye, mye annet. De er antropologer i arbeidslivet.

Med evne til å tenke kritisk til vedtatte sannheter, tenke utenfor boksen og se sammmenhenger mellom de små detaljene og det store bildet blir antropologer ansatt i mange ulike sektorer.

- Min antroutdanning er kjempeviktig i mitt daglige arbeid! sier tidligere student ved instituttet, Kristine S. Fauske, som jobber med å veilede flyktninger inn i det norske samfunnet.

Les mer om hennes arbeid i Flyktningetjenesten i Voss Kommune og hvordan antropologien kommer til sin rett på innvandrings- og integreringsfeltet. Beatriz gir et innblikk om sitt arbeid verden over med Leger Uten Grenser, Miriam om sin hverdag som sivil operatør i Oslo politidistrikt.

- Det beste med jobben er at jeg virkelig er med å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, sier Mari-Kristine, Hordalands første mobbeombud. Hun bruker erfaringer fra feltarbeidet for å kartlegge hver enkelt sak, sile ut hva som er viktig informasjon og ikke, samt stille de gode spørsmålene på rett måte. Hun og tidligere studenter ved Institutt for sosialantropologi forteller om sin vei fra studier til arbeidsliv.

 

Les portrettene og bli inspirert for arbeidslivet etter studiene!