Hjem
Institutt for sosialantropologi

Antropologer i arbeidslivet

De er konsulenter, koordinatorer, prosjektledere, formidlere, spesialister, rådgivere, gründere, ledere, forskere og mye, mye annet. De er antropologer i arbeidslivet.

Ingen andre utdanningar kan vise til nøkkelkompetansen som deltakande observasjon over lengre tid gir. Feltarbeidet gjør deg til ekspert på å utforske nye felt, analysere funn og sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter.

Med evne til å tenke utenfor boksen og se sammmenhenger mellom de små detaljene og det store bildet blir antropologer ansatt i mange ulike sektorer. Noen får jobb på grunn av den generelle kompetansen og den kvalitative metoden man tilegner seg i faget, mens andre først og fremst blir anerkjent for sine region-, språk- og/eller temakunnskaper.

- Min antroutdanning er kjempeviktig i mitt daglige arbeid! sier tidligere student ved instituttet, Kristine S. Fauske, som jobber med å veilede flyktninger inn i det norske samfunnet.

Les mer om hennes arbeid i Flyktningetjenesten i Voss Kommune og hvordan antropologien kommer til sin rett på innvandrings- og integreringsfeltet. Blant mange vitnesbyrd på at antropologi er anvendelig i de fleste sektorer gir Beatriz et innblikk om sitt arbeid verden over med Leger Uten Grenser, Miriam forteller om sin hverdag som sivil operatør i Oslo politidistrikt og mye mye mer.

 

Les portrettene og bli inspirert for arbeidslivet etter studiene!