Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Karriere

Antropologer i arbeidslivet

De er konsulenter, koordinatorer, prosjektledere, formidlere, spesialister, rådgivere, gründere, ledere, forskere og mye, mye annet. De er antropologer i arbeidslivet.

Main content

Ingen andre utdanningar kan vise til nøkkelkompetansen som deltakande observasjon over lengre tid gir. Feltarbeidet gjør deg til ekspert på å utforske nye felt, analysere funn og sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter.

Med evne til å tenke utenfor boksen og se sammmenhenger mellom de små detaljene og det store bildet blir antropologer ansatt i mange ulike sektorer. Noen får jobb på grunn av den generelle kompetansen og den kvalitative metoden man tilegner seg i faget, mens andre først og fremst blir anerkjent for sine region-, språk- og/eller temakunnskaper.

- Min antroutdanning er kjempeviktig i mitt daglige arbeid! sier tidligere student ved instituttet, Kristine S. Fauske, som jobber med å veilede flyktninger inn i det norske samfunnet.

Les mer om hennes arbeid i Flyktningetjenesten i Voss Kommune og hvordan antropologien kommer til sin rett på innvandrings- og integreringsfeltet. Blant mange vitnesbyrd på at antropologi er anvendelig i ulike sektorer kan du lese hvorfor Charlotte fikk jobb før endt utdanning, mens gir Beatriz et innblikk om sitt arbeid verden over med Leger Uten Grenser og Miriam forteller om sin hverdag som sivil operatør i Oslo politidistrikt.

Les portrettene og bli inspirert for arbeidslivet etter studiene!