Home
Department of Social Anthropology
antropologer i arbeidslivet

Design researcher i Arbeids- og velferdsetaten

I stillingen som design researcher, jobber Ingrid Kroken med å øke forståelsen for hvem brukerne til NAV er og hvilke behov de har. Hun sier at antropologiutdanningen kommer godt til nytte i hennes daglige arbeid.

Main content

Kort oppsummert jobber jeg egentlig på samme måte som med masteren: enten med planlegging, gjennomføring eller analyse av et prosjekt.

Fullført grad: 2021

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber som design researcher i IT-avdelingen til NAV. Jobben min går i hovedsak ut på å bidra til å øke forståelsen for hvem brukerne til NAV er og hva deres behov er. For å gjøre det er jeg nødt til å snakke med og møte brukerne som er alt fra arbeidsgivere til saksbehandlere og veiledere hos NAV til privatpersoner som mottar ulike ytelser og tjenester fra NAV for å nevne noen. Jeg planlegger og gjennomfører blant annet intervjuer, brukertester, observasjoner og mini-feltarbeid. Funnene herfra dokumenterer og videreformidler jeg til blant annet designere og utviklere som jobber med å utforme de digitale tjenestene. Kort oppsummert jobber jeg egentlig på samme måte som med masteren: enten med planlegging, gjennomføring eller analyse av et prosjekt.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er at helt klart at jeg får møtt så utrolig mange ulike folk i ulike situasjoner som deler så åpent og ærlig med meg. På samme tid er det nok også det som er det mest utfordrende. Endel av de jeg snakker med er i vanskelige livssituasjoner, og det er til tider vondt å høre hva de har gått gjennom eller står i. Samtidig er jeg veldig takknemlig for at folk deler så mye som de gjør, og de historiene som brenner seg fast bidrar også til at jeg får enda større motivasjon til å kunne bidra til å utvikle og gjøre velferdsstaten bedre.

Kva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om hvordan ulike former for tilhørighet ble uttrykt blant unge voksne i Abkhasia, en politisk omstridt stat i Sør-Kaukasus. Det gjorde jeg ved å fokusere på fire områder tilhørighet kom til uttrykk gjennom: dokumenter, staten, tradisjoner og det fysiske landskapet. I forkant av feltarbeidet tok jeg også et språksemester i russisk i Russland. Tittelen på oppgaven var "Belonging, Hope, and the Future in South Caucasus. A Study of The First Post-War Generation of Abkhazia".

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

På så mange ulike vis! Sosialantropologi er jo studien av mennesker; hvordan vi kommuniserer og lever sammen, og hva som er viktig for oss og andre. Det er også et studie der man tar utgangspunkt i å forsøke å forstå hvordan mennesker opplever og forstår verden. Nettopp det er i stor grad overførbart til hvordan jeg jobber for å forstå de ulike brukergruppene i NAV og deres opplevelse av de ulike tjenestene og produktene vi har. Så alt fra planlegging og gjennomføring av et innsiktsarbeid, til analyse og dokumentasjonen av det. I tillegg er fokus på etikk og evnen til å møte folk med åpenhet og et ønske om å forstå deres situasjon og perspektiv viktig.

Hvordan opplevde du overgangen fra studium til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studentar? 

Overgangen fra studier til arbeidslivet var stor! Det var fryktelig uvant å gå fra å ha frihet til å styre hverdagen min mer eller mindre som jeg ville, til å ha en mer satt arbeidshverdag. Jeg savner å kunne sove lenge hvis jeg vil, eller gå på fjellet midt på dagen hvis det er da været er finest. Så om noe så skulle jeg ønske jeg hadde satt enda mer pris på friheten jeg hadde da jeg studerte.

Hvordan valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan ulike folk lever og erfarer verden. Etter videregående hadde jeg to friår, og jeg kom helt tilfeldig over en reiseblogg til en dame som var nettopp sosialantropolog. Måten hun beskrev studiet på var akkurat det jeg hadde sett for meg at jeg hadde lyst til å studere, uten å ha visst at det fantes. Så, som så mange andre ramlet jeg litt tilfeldig inn i sosialantropologi, men jeg kunne ikke vært mer fornøyd med det!

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

For meg er det særlig tre ting jeg sitter igjen med når jeg tenker tilbake på studietiden ved UiB. Først og fremst møtte jeg så utrolig mange fantastiske folk. Ikke bare fikk jeg noen av mine beste venner gjennom studiet, men jeg møtte også mannen min da jeg var på utveksling. Ganske fornøyd med det! 

Det andre jeg vil trekke frem er feltarbeidet. Muligheten til å planlegge, gjennomføre og analysere et selvvalgt prosjekt fra A til Å var rett og slett skikkelig gøy, krevende og lærerikt. Sitter også igjen med en enorm takknemlighet for vertsfamilien min, informantene og vennene jeg fikk på feltarbeidet som åpna hjemmene og livene sine for meg. 

Det siste jeg vil trekke frem er friheten man har som student. Det å ha muligheten til å dra på utveksling i et helt år, ta et språksemester og å få dra på feltarbeid for å studere noe man velger helt selv er et enormt stort privilegium (selv om det føltes totalt uoverkommelig og overveldende til tider).
 

Publisert 2024.