Home
Department of Social Anthropology
antropologer i arbeidslivet

Seniorkonsulent i Transcendent Group

Tollef har alltid interessert seg for sikkerhetsspørsmål. Han gjorde feltarbeid blant brannkonstabler i Bergen, og har gjennom hele studieløpet vært bevisst hvordan han kan bruke sosialantropologien i yrkessammenheng.

Main content

I personvernsammenheng er evnen til å påta seg noen andres perspektiv en veldig viktig egenskap, for personvern handler i høy grad om å ivareta noen andres interesser

Fullført grad: 2017

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Som konsulent har jeg veldig varierte arbeidsoppgaver. Fellesnevneren er at alle omhandler å bistå virksomheter med ivaretakelsen av personvernet og informasjonssikkerheten. En slik bistand kan gå ut på å veilede om beste praksis, eller gjennomføre revisjoner og internkontroller, men kan også være å gi råd i konkrete problemstillinger.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er også det som er mest utfordrende - å hele tiden måtte lære. Siden jeg jobber med flere forskjellige virksomheter må jeg hele tiden sette meg inn i nye organisasjoner, strukturer og metodikker, og på denne måten lærer jeg hele tiden om nye måter å gjøre ting på.

Det er selvfølgelig ganske slitsomt å hele tiden lære, å aldri få være helt kjent, men samtidig utvikler man seg veldig fort i en slik hverdag.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om hvordan brannkonstabler forstår, og skaper, sikkerhet.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

De analytiske ferdighetene jeg finpusset ved å studere samfunnsvitenskap er helt klart det viktigste jeg har tatt med meg fra studiet. Etter dette er kanskje det viktigste, for meg, den innlærte ydmykheten man får ved å studere sosialantropologi - at når det er uenighet så handler det ofte mer om perspektiv enn om smarthet - og denne ydmykheten kan hjelpe deg til å både forstå og til å finne en løsning som fungerer for alle parter.

I personvernsammenheng er også evnen til å påta seg noen andres perspektiv en veldig viktig egenskap, for personvern handler i høy grad om å ivareta noen andres interesser.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Jeg levde aldri et typisk studentliv: Jeg kom fra arbeidslivet når jeg begynte å studere og beholdt rutinene med 8 timers arbeidsdager gjennom studietiden, og siden jeg begynte i jobb igjen mens jeg holdt på med sist innspurt av mastergraden min var ikke overgangen mellom studielivet til arbeidslivet spesielt merkbar - selv om det ble litt mindre arbeid i helgene når masteroppgaven var innlevert og bestått.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg begynte å studere sosialantropologi fordi jeg tidligere, som sikkerhetsleder, hadde møtt mye motstand når jeg prøvde å implementere sikkerhetstiltak som fra mitt perspektiv var helt nødvendige. Jeg visse at menneskene som gjorde motstand var smarte mennesker, så jeg forstod at utfordringen måtte ha noe med perspektiv og kultur å gjøre - og da var sosialantropologi et studium som utmerket seg for å lære mer om dette.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Det aller beste var friheten til å kunne trene på dagtid, og til å dyrke egen læring og utvikling på fulltid. Studietiden er en periode hvor man har mulighet til å være selvsentrert - til å bare tenke på egenutvikling - og en sånn periode får man ikke igjen før man går av med pensjon når man er rundt 70 år.

Har du andre kommentarer?

Det er veldig lurt å hele tiden ha en tanke om hva man vil bruke studiet til i en profesjonell sammenheng. Veldig få vil få muligheten til å gå videre innen akademia, og derfor bør man hele tiden tenke på hvilken kunnskap sektoren man ønsker å jobbe innen vil ha behov for om 2, 5 og 10 år, slik at man er rigget for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Min ide var å ha egenskaper for å se, og kunnskap om, hvordan sikkerhet ser ut både nedenfra-og-opp og ovenfra-og-ned slik at man kan ha en helhetlig tilnærming i sikkerhetsarbeidet.