Home
Department of Social Anthropology
Antropologer i arbeidslivet

Forretningsutvikler i forsikringsbransjen

Åshild gjorde feltarbeid i rusmiljøet i Bergen, nå jobber hun som forretningsutvikler i forsikringsbransjen og drar nytte av bakgrunnen sin hver dag. - Mitt mål er å bidra til at mennesker kan forstå hverandre, få folk til å arbeide bedre sammen, skape større innsikt og forståelse, sier hun.

Main content

Utdannelsen gir meg mulighet til å se ting fra flere sider, ha en grunnleggende forståelse for mennesker og et mangfold av erfaringer, både fra det faglige i bachelor og master

Fullført grad: 2017

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg arbeider som forretningsutvikler med erfaring som salgsleder. Jeg brenner for fokus på og utvikling av kommunikasjon, relasjonskompetanse og psykologisk trygghet. Mitt mål er å bidra til at mennesker kan forstå hverandre, få folk til å arbeide bedre sammen, skape større innsikt og forsåelse.

Jeg jobber primært med kommunikasjon, leder-og teamutvikling, alt fra seminar om relasjonssprosesser og kompetanse, coaching 1:1 og systemrelaterte prosesser. Det er spennende og utfordrende å balansere arbeids-og relasjonsprosesser i finansbransjen, men jeg er overbevist om at grunnmuren for alt godt samspill og gode prestasjoner ligger i den relasjonelle kompetansen vår.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er å få jobbe med mennesker, utvikling av mennesker og prosesser, og kontinuerlig utvikling av egen kompetanse. Det mest utfordrende er å jobbe i den relasjonelle aksen i en prosess- og målstyrt organisasjon i finansbransjen, samt at jeg stadig må utvikle meg selv og ta i bruk den kunnskapen jeg har om min egen og andre menneskers "ryggsekk", kulturelt og erfaring, og ta dette i betraktning i møte med andre.

Det er utrolig gøy og givende å følge utviklingen til grupper og individ, og vite at man har vært en del av den utviklingen, både egen og deres.

Hva skrev du masteroppgave om?

Historiefortelling og narrativ blant mennesker i rusmiljøet. Jeg var i feltarbeid på flere lokasjoner i Bergen og intervjuet rusmisbrukere i alle aldre.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Utdannelsen gir meg mulighet til å se ting fra flere sider, ha en grunnleggende forståelse for mennesker og et mangfold av erfaringer både fra det faglige i bachelor og master, men også fra feltarbeid og møte med sårbare mennesker. Jeg får også til stadighet benyttet deg faglige i alt fra intervju-teknikk, lytting og alltid forsøke å tenke på hva som er bak et utrykk og ord.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Svært god, jeg var i arbeid under hele mastergraden som leder. Har i tillegg fått muligheten til å studere prosjektledelse, endringsledelse og er sertifisert i et dialogverktøy etter mastergraden, som på en god måte fyller på tidligere studier med ny og økt relevant kompetanse som samsvarer med utdanningen min fra UiB.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

En genuin interesse for mennesker, hvem vi er, hvorfor vi gjør som vi gjør og hvordan vi samhandler og forstår hverandre. Jeg var den gang, og er fremdeles, svært glad i å reise og oppleve andre kulturer.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Det beste med studietiden var friheten og ansvaret for egen læring, og muligheten for å jobbe parallellt med studiene.

Har du andre kommentarer?

Utdanning innenfor faget antropologi er verdifullt uansett yrke. I alle yrker er det mennesker som skal samhandle med andre mennesker, på en eller annen måte og erfaringen/innsikten dette faget fører med seg vil da alltid være verdifullt. Anbefales på det varmeste!

 

Publisert første gang 2020. Oppdater 2024.