Hjem

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi

Mnemiopsis leidyi

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi, vart etablert i 1997. Her vert marine organismar brukt for å finne ut av universelle prosessar. Ofte har desse fordelar samanlikna med andre modellorganismar. Sidan 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Sjå den engelske sida for fyldigare informasjon.

  Nyheiter
  Empty lab

  Korleis vi handlar i dagens situasjon

  Sarssenteret stengte den eksperimentelle aktiviteten 13. mars 2020, på grunn av coronavirus (COVID-19). Med denne handlinga vil vi bidra til å bremse spreidninga av viruset, oppretthalde tryggleiken og helsa for våre ansatte, og viktigast av alt, hjelpe til med å beskytte dei svakaste i samfunnet vårt.

  Forskning
  HIB

  Forskningsgrupper på Sarssenteret

  Forskning på basale biologiske prosessar i marine organismar

  Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi, vart etablert i 1997. Her vert marine organismar brukt for å finne ut av universelle prosessar, der dei har fordelar samanlikna med andre modellorganismar. Korleis evolusjonen har forma variasjonar av desse prosessane i spesielle organismar, er også ein del av hovudfokuset ved senteret. Sarssenteret har fått navnet sitt frå dei bergenske zoologane Michael og G.O. Sars. Sidan 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

  ENGLISH: http://www.sars.no