Hjem

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi

Main content

Mnemiopsis leidyi

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi, vart etablert i 1997. Her vert marine organismar brukt for å finne ut av universelle prosessar. Ofte har desse fordelar samanlikna med andre modellorganismar. Sidan 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

ENGLISH UPDATED PAGE

  Nyhende
  adobe-spark-post.jpg

  Varsamt saman att

  Etter ei lang nedstenging av laboratoriearbeidet grunna Covid-19 utbrottet, er dei fleste av oss no tilbake på labben for fullt. Her gjenopptek vi eksperimenta våre med ny giv og oppfriska idéar At dette er mogleg, kan vi takke våre dedikerte teknikarar, og somme forskarar for. Dei har teke vare på...

  Forskning
  HIB

  Forskningsgrupper på Sarssenteret

  Forskning på basale biologiske prosessar i marine organismar

  Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi, vart etablert i 1997. Her vert marine organismar brukt for å finne ut av universelle prosessar, der dei har fordelar samanlikna med andre modellorganismar. Korleis evolusjonen har forma variasjonar av desse prosessane i spesielle organismar, er også ein del av hovudfokuset ved senteret. Sarssenteret har fått navnet sitt frå dei bergenske zoologane Michael og G.O. Sars. Sidan 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

  ENGLISH: http://www.sars.no

  Ledige stillinger

  Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.