Hjem

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi

Sars logo

Vennligst se utvidet engelsk versjon: http://www.sars.no

Sars senter for marin molekylærbiologi, etablert i 1997, studerer biologiske prosesser i marine organismer med fokus på evolusjon. Sars-senteret har fått navnet sitt fra de bergenske zoologene Michael og G.O. Sars. Siden 2003 har Sars-senteret samarbeidet med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
 

GRUPPELEDERE VED SARSSENTERET