Hjem

Strukturbiologi og legemiddeloppdagelse

Hovedinnhold

Collage relatert til Forskningsenheten structural biology and drug discovery

Vår forskning har som mål å avdekke sammenhenger mellom strukturen til makromolekyler og deres funksjon, stabilitet og regulering. Vi bruker et samspill av avansert metodikk innen molekylær-, strukturell- og celle-biologi, samt biofysikk, screening av kjemiske forbindelser, beregningsbasert kjemi og legemiddeloppdagelse, anvendt på studier av biologiske systemer og makromolekylære interaksjoner av biomedisinsk interesse.

Enheten er delt inn i fire grupper: Ruth Brenk, Inari Kursula, Petri Kursula og Aurora Martinez. Besøk gruppesidene for å lære mer om forskningen vår.

I tillegg er vi involvert i organisering og administrering av kjernefasilitet Biophysics, Structural Biology, and Screening (BiSS), lokalisert ved Institutt for biomedisin.

Nyhet
Full-length human PAH

3D struktur av enzymet involvert i føllings sykdom

Forskere i biogjenkjenningsgruppen har løst 3D strukturen til fenylalaninhydroksylase. Denne strukturen er av medisinsk betydning siden den involverer kofaktor BH4 som også brukes som terapi for føllings sykdom.

Forskningsnyheter
Back cover of April 2019 issue of Human Mutation

Ny interaksjon av co-chaperon DNAJC12 med varianter av fenylalaninhydroksylase

Forskere fra Aurora Martinez' lab beskriver en ny nedbrytningsvei for enzymene som forårsaker fenylketonuri og andre neurometabolske sykdommer.