Hjem
SDG Bergen (N)
SDG BERGEN POLICY BRIEF #1

Ny UiB-innovasjon for vitenskapelig rådgivning

SDG Bergen Policy Brief-serien er en ny kommunikasjonskanal for å bringe viktig forskning til politikere. Målet er at det skal fattes bedre avgjørelser tuftet på vitenskapelige råd.

Edvard Hviding and Benjamin Pfeil from the University of Bergen present the first SDG Bergen Policy Brief on World Ocean Day, 8 June 2021.
STERK DEBUT: Leder Benjamin Pfeil fra Bjerknes Climate Data Centre er førsteforfatter på SDG Bergen Policy Brief #1, som gir råd om havforsuring og bærekraftsmål 14 – livet i havet. Her viser han og vitenskapelig leder Edvard Hviding i SDG Bergen Science Advice stolt frem første utgave av det som skal bli en serie av vitenskapelige råd til myndigheter og FN-systemet.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Med lanseringen av SDG Bergen Policy Brief-serien, fortsetter Universitetet i Bergen (UiB) å innovere i sin kommunikasjon mot politikere og beslutningstakere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer på verdens havdag og inngår som en viktig del av universitetets bidrag til FNs havforskningstiår.

Skaper innovative kommunikasjonskanaler

– Vi har lenge jobbet direkte mot FN-systemet, nasjonale myndigheter og også med partnere globalt for å nå beslutningstakere på ulike nivåer, sier Edvard Hviding, vitenskapelig leder for SDG Bergen Science Advice, som står bak policy brief-serien.

Det var også han som sommeren 2017 tok initiativ til å etablere SDG Bergen ved UiB og raskt fikk marsjordre fra daværende UiB-rektor Dag Rune Olsen. Dette skjedde umiddelbart etter at rektor Olsen hadde sendt en UiB-delegasjon på FNs første havkonferanse i juni 2017, hvor et svært vellykket sidearrangement bidro til å gi universitetet synlighet i FN og globalt.

– Siden den gang har vi arrangert flere sidearrangement på høynivåmøter og konferanser, ofte med en kobling mellom hav, klima og partnerskap og slik også flere av bærekraftsmålene. Dette var i aller høyeste grad nybrottsarbeid som har bidratt til innovasjoner i UiBs kommunikasjon med omverdenen og der vi fortløpende har arbeidet for å etablere nye kanaler, sier Hviding og fortsetter:

– Etter hvert opplevde vi at mange UiB-ansatte ønsket å bidra med sin forskning og viten. Dermed begynte vi arbeidet for å etablere flere kanaler enn fysisk deltakelse på høynivåmøter og konferanser. Koronapandemien aktualiserte også dette arbeidet. Vi er derfor glade for at vi på verdens havdag, 8. juni 2021, kan presentere første SDG Bergen Policy Brief – både digitalt og i et lite trykket opplag.

Bærekraftig hav på menyen

SDG Bergen Policy Brief #1 inneholder tre konkrete anbefalinger om hvordan verden kan bekjempe havforsuring, basert på anbefalinger fra en gruppe dataanalytikere og forskere som representerer UiB, Bjerknessenteret for klimaforskning, NORCE, ICOS og Havforskningsinstituttet. Forskerne har blant annet bidratt med data på havforsuring til FN-organisasjonen IOC-UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission).

– På vegne av alle forfatterne er jeg utrolig stolt over at vårt arbeid for å bekjempe havforsuring ble valgt til å bli den første SDG Bergen Policy Brief. Det er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør for å vurdere data om havforsuring, som er av stor nytte for Norge og verden. Jeg håper at våre anbefalinger vil bli lest og fulgt opp av beslutningstakere og slik føre til at viktige samfunnsavgjørelser om havet blir mer kunnskapsbaserte, sier Benjamin Pfeil som leder Bjerknes Climate Data Centre.

At den første SDG Bergen Policy Brief handler om havforskning er ikke tilfeldig. UiB har lenge vært et sterkt havforskningsuniversitet og ble nylig for fjerde år på rad rangert i topp 10 innen oseanografi av den prestisjefylte Shanghai-universitetsrankingen. Universitetet er også valgt av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI) som knutepunktinstitusjon for bærekraftsmål 14.

– Gitt UiBs lederrolle globalt innen havforskning var det veldig naturlig at vi hadde hav på menyen i vår første policy brief. Ikke minst fordi vi slik kan vise frem det viktige arbeidet som gjøres med dataanalyse om havet og havforsuring på tvers av mange sterke forskningsmiljø i Bergensregionen, sier Hviding.

Internasjonal anerkjennelse for ny policy brief-serie

Ideen om å skape en egen serie med policy briefs rettet mot FNs 2030-agenda og de 17 bærekraftsmålene har vakt oppmerksomhet, og får nå også skryt fra både FN og annet hold.

– SDG Bergen Policy Brief er et strålende tilskudd som vil bidra til at beslutningstakere får en ny redskap i verktøykassen for å treffe avgjørelser basert på forskning og kunnskap. Den første policy briefen tar for seg havet og bærekraftsmål 14. Dette viser hvordan Universitetet i Bergen gjør det enorme havet og dets mysterier begripelig for flere, sier Ramu Damodaran, som var den første lederen av UNAI og pensjonerte seg 1. juni.

Damodaran kjenner UiB godt og var aktivt med i arbeidet som førte til at UiB i 2018 ble utpekt som FNs knutepunktinstitusjon for bærekrafsmål 14.

IOC-UNESCO har ansvaret for bærekraftsindikator 14.3.1, som ser på måling av havforsuring både i kystsoner og på det åpne hav.

– Vi ønsker velkommen støtten fra Norge både når det gjelder å dele data og dele kunnskap om havet. Denne første SDG Bergen Policy Brief vil bidra til å øke bevisstheten blant beslutningstakere, sivilsamfunnet og næringslivet om betydningen av å måle havforsuring og forskning for å bidra til redusert havforsuring. Slik vil policy briefen bidra til en bærekraftig bruk av havressursene, sier Dr. Kirsten Isensee som er programspesialist på havforsuring hos IOC-UNESCO.

Utgjør del av grunnlag for science diplomacy

Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen, som er Barents Chair ved UiT – Norges arktiske universitet, kjenner godt til arbeidet SDG Bergen gjør innen vitenskapelig rådgivning. Gjennom det EU-støttede prosjektet InsSciDE jobber Bertelsen aktivt for å utvikle vitenskapsdiplomati, og det er slik hans og SDG Bergens spor har krysset hverandre.

– Policy brief formatet er meget nyttig for forskere til å tenke over og kommunisere relevansen av forskningen sin, sier UiT-forskeren om hva en serie som SDG Bergen Policy Brief kan bidra til å bevirke.

Bertelsen er også leder for Norway-EU Science Diplomacy Network, der UiT og UiB er norske partnere og jobber sammen med en rekke europeiske toppuniversiteter for å utvikle vitenskapsdiplomatiet mellom Norge og EU. Nettverket er støttet økonomisk av Norges forskningsråd.