Hjem

Bærekraftskonferansen i Bergen

Logo for the 2019 SDG Conference Bergen with the concept re:thinking/re:working

re:thinking/re:working
addressing the inequality of knowledge

Den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen
7. og 8. februar 2019 – Universitetsaulaen i Bergen

#SDGbergen19

Universitetet i Bergen har den glede å invitere til den andre nasjonale Bærekraftskonferansen - 7.-8. februar 2019. Her vil universitets- og høyskolesektoren i Norge møte beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv og flere for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftsmålene.