Hjem
Senter for krisepsykologi
Rapportserie

Ny rapport: Å miste barn under pandemien

I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan ritualer etter et barns død har endret seg under pandemien, og om disse endringene har påvirket foreldres opplevelse av sorgen etter tapet.

Forside rapport
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Formålet med dette prosjektet har vært å tilføre mer kunnskap om hvordan pandemien har påvirket gjennomføring av ritualer som syning, begravelse/bisittelse og minnesamvær.  Mer kunnskap om hvordan ritualene påvirkes muliggjør bedre tiltak ved pågående og fremtidige pandemier. I rapporten beskriver Professor Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen hvordan foreldre som har mistet barn har opplevd pandemiens innvirkning på ritualer i forbindelse med dødsfall. Rapporten inngår i serien ISSN-2703-7800