Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Rapportserie

Ny rapport: Å miste barn under pandemien

I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan ritualer etter et barns død har endret seg under pandemien, og om disse endringene har påvirket foreldres opplevelse av sorgen etter tapet.

Forside rapport
Photo:
Senter for krisepsykologi

Main content

Formålet med dette prosjektet har vært å tilføre mer kunnskap om hvordan pandemien har påvirket gjennomføring av ritualer som syning, begravelse/bisittelse og minnesamvær.  Mer kunnskap om hvordan ritualene påvirkes muliggjør bedre tiltak ved pågående og fremtidige pandemier. I rapporten beskriver Professor Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen hvordan foreldre som har mistet barn har opplevd pandemiens innvirkning på ritualer i forbindelse med dødsfall. Rapporten inngår i serien ISSN-2703-7800