Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Studentstipendiat med publisert artikkel

Vi gratulerer studentstipendiat Ane Martine Tømmeraas og post.doc Iren Johnsen med artikkelen "Attachment and grief in young adults after the loss of a close friend: a qualitative study" publisert i BMC Psychology

Ane Martine Tømmeraas
Foto/ill.:
Ane Martine Tømmeraas

Hovedinnhold

Ane Martine Tømmeraas var studentstipendiat ved Senter for krisepsykologi høsten 2020. Artikkelen beskriver hvordan unge opplever tapet av en nær venn og hvilke konsekvenser dette får. Ane Martine har brukt senterets innsamlede data fra intervjuer med venner av ungdom som ble drept på Utøya i 2011.

Når ungdom og unge voksne opplever tap, er reaksjonene deres ofte intense og langvarige. Kompliserte sorgreaksjoner kan påvirke skoleprestasjoner, konsentrasjon, helse, føre til følelsesmessige problemer og forstyrre identitetsdannelse og sosiale ferdigheter. Funnene i forskningsprosjektet bidrar til å belyse unges sorgreaksjoner, og gir ny kunnskap om kort- og langsiktig psykologisk påvirkning av tap av venner.

Post doc Iren Johnsen var veileder for Ane Martine ved senteret.

Artikkelen er  publisert i BMC Psychology