Hjem
Senter for krisepsykologi

Nyhetsarkiv for Senter for krisepsykologi

At lade små børn sætte ord på deres ønsker og behov efter et forældertab
Presentasjon av praksisnær forskning fra diagnose til rehabilitering. Dette er den første nasjonale konferansen på dette området.
– Det trengs et kompetanseløft for helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter mennesker i ulike krisesituasjoner, sier Unni Heltne og May Hauken ved Senter for krisepsykologi. De har utviklet to nye deltidsstudier som skal gi økt kunnskap om feltet.
Før påske var både Bergen Center for Brain Plasticity, Klinikk for 4-dagers behandling og deler av Senter for krisepsykologi på flyttefot
I Norge er det ingen naturulykker som tar flere liv enn skred, og det forventes at skredfaren vil utvikle seg i takt med klimaendringer. Årlig dør mennesker i slike ulykker og mange lever med muligheten for at det skal ramme dem selv eller deres kjære.
Senter for krisepsykologi deltar i et prosjekt i regi av NORPART for å utvikle høyere helseutdanning i Nepal
Hva er god oppfølging etter traumatiske hendelser?
– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.
Seniorrådgiver Unni Heltne var i slutten av oktober ved Makerere Universitetet i Kampala for å lære opp en gruppe på 30 ugandiske sosialarbeidere, rådgivere, psykologer og forskere i gruppeintervensjoner for traumatiserte barn.
Senter for krisepsykologi og Klinikk for krisepsykologi AS arrangerte jubileumskonferanse fra 17-19 oktober for å markere at det er 30 år siden psykologene Atle Dyregrov og Jacob Inge Kristoffersen gikk sammen og etablerte Senter for krisepsykologi i Bergen.
Nyhetsbrevet fra Senter for krisepsykologi publiseres månedlig.
Senter for krisepsykologi (SfK) i samarbeid med Seksjon for Hyperbar Medisin (SHM) og Yrkesmedisinsk avdeling (YMA) ved Haukeland Universitetssjukehus har startet datasamling i studien ‘Livskvalitet og hyperbar behandling’.
Psykologspesialist Pål Kristensen har intervjuet foreldre etter plutselig og uventet barnedødsfall.
Senter for krisepsykologi har avsluttet et to-dagers kurs i psykososial kriseintervensjon etter kritiske hendelser.
Vi inviterer studenter ved UiB til å søke om studentstipend ved Senter for krisepsykologi.