Hjem
Senter for krisepsykologi

Nyhetsarkiv for Senter for krisepsykologi

Kiri Elida Paulsen Brevik og Simon Hole skal lære om bærekraft og hvor viktig havet er for framtiden. Jarle Eid er en av underviserne. De neste ukene skal de seile over Stillehavet med Statsraad Lehmkuhl.
Senter for krisepsykologi rekrutterer studenter til studentstipend for høsten 2022. Søknadsfrist 10.mai 2022.
Høsten 2021 ble vårt internasjonale semester gjennomført for andre gang. Studenter og veiledere som deltok har beskrevet erfaringene sine i en ny rapport i vår rapportserie.
Varm, positiv omsorg kan beskytte barn fra varige psykiske skader av skremmende og overveldende opplevelser.
Hva er god hjelpepraksis og hvor finner man relevante faglige ressurser i all infomasjonen rundt krisen i Ukraina? Førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl og seniorrådgiver/PhD kandidat Unni Heltne har gjort seg noen refleksjoner og deler gode tips her.
Vi gratulerer studentstipendiat Ane Martine Tømmeraas og post.doc Iren Johnsen med artikkelen "Attachment and grief in young adults after the loss of a close friend: a qualitative study" publisert i BMC Psychology
Studien har bakgrunn i prosjektet "Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten" i Askøy kommune. Psykologistudentene Sara Ebling, Mathilde Pauline Brenne Johansen, Sina Moldestad og Susanne Nordtveit Gripsrud har sett på hvilken rolle psykologen kan spille i kommunal barnepalliasjon. Veiledere er kommunepsykolog Stig Fjellhaug på Askøy og professor May Aa. Hauken ved Universitetet i Bergen.
Vi minner om påmeldingsfrist 03. februar 2022 til spennende studentprogram ved senteret.
I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan gravferdspersonell har opplevd pandemiens innvirkning på ritualer ved dødsfall.
I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan ritualer etter et barns død har endret seg under pandemien, og om disse endringene har påvirket foreldres opplevelse av sorgen etter tapet.
Studenter fra Internasjonalt semester ved senteret på fire ukers utveksling i Kathmandu
Vi gratulerer to av våre studentstipendiater som førsteforfattere på en artikkel publisert i TRIALS
Vi er stolte av å presentere en rykende fersk fagbok fra en rekke av senterets ansatte.
Velkommen til webinar om om sorg. Forfattere Atle Dyregrov og Pål Kristensen samtaler med journalist, sakprosaforfatter og programleder Marte Spurkland.
Professor May Aasebø Hauken og Oddbjørg Utheim Løken har publisert en artikkel i tidsskriftet Cancer Nursing med tittelen "A Qualitative Study of Cancer Survivors’ Experienced Outcomes of a Multidimensional Rehabilitation Program in Primary Healthcare"
Martin Lytje og Atle Dyregrov har publisert en studie som utforsker hvordan barnehageansatte oppfatter barns reaksjoner på sykdom eller tap av en forelder, samt behov for støtte til det berørte barnet og personalets rolle som støttespillere.
Førsteamanuensis Jens C. Thimm er tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2020
Ved Senter for krisepsykologi har vi oversatt et spørreskjema som kartlegger folks tanker om døden fra engelsk. Vi søker deg som kan gi oss tilbakemelding på spørreskjemaet!

Sider