Hjem
Senter for krisepsykologi

Nyhetsarkiv for Senter for krisepsykologi

Førsteamanuensis Prudence Atukunda Friberg er medforfatter på en artikkel som ser på hvordan utilstrekkelig ernæring og utilstrekkelig stimulering i tidlig barndom kan føre til langsiktige mangler i kognitiv og sosial utvikling.
Førsteamanuensis Iren Johnsen har skrevet en bok om hva som kjennetegner sorg hos unge som har mistet en venn, og hva som er særlig vanskelig og utfordrende med denne typen sorg.
May Hauken, har sammen med Grete Kalleklev Velure, Bernd Müller og Ragnhild J. Tveit Sekse publisert en artikkel om seksuell helse og livskvalitet hos kreftoverlevere med strålingsskader etter behandling for kreft bekkenregionen.
I juni i år var Senter for krisepsykologi ansvarlig for ett av kursene på den årlige forskersommerskole ledet av Global Challenges ved Universitetet i Bergen – Bergen Summer Research School. Tema for årets forskerskole var Barndom
Professor May Hauken er engasjert i et prosjekt om kommunal barnepalliasjon i Askøy kommune.
Unge voksne kreftoverlevere i aldersgruppen 18-39 som har fullført kreftbehandling møter flere psykiske og psykologiske langtidseffekter som kan vedvare mange år og som kan påvirke fremtidige karriere, økonomisk status, intime relasjoner og helserelatert livskvalitet.
Vi er nå klar med vår nye mastergrad i krisepsykologi. Her kan du skaffe deg et solid faglig fundament for kunne å forstå og arbeide med mennesker i kriser og krevende livssituasjoner.
Studien er publisert i "OMEGA - Journal of Death and Dying". Forfattere er Martin Lytje og Atle Dyregrov.
SNAC-prosjektet finansieres med 40 millioner kroner og bygger på UiBs 60 år lange samarbeid med forskere og utdanningsinstitusjoner i Sudan.
Kreftforeningen inviterer til årets første webinar tirsdag 7. februar kl. 11-12.
Josefin Sveen er medforfatter på artikkelen "Consequences and aftercare of a traumatic loss of a loved one"
SfK har sammen med ISP publisert den mest leste artikkelen i Scandinavian Journal of Educational Research i 2022. Camilla Martine Lien, Samaira Khan & Jarle Eid har skrevet artikkelen "School Principals' experiences and Learning from the Covid-19 Pandemic in Norway".
Josefin Sveen deltar på prosjektet "Pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa"
Erik Edwin Nordström har publisert en artikkel i European Journal of Psychotraumatology. Artikkelen omhandler de langsiktige konsekvensene for etterlatte etter terrorhandlinger
Professor Line Oldervoll og førsteamanuensis Rolf Gjestad et al. har publisert en ny artikkel Scandinavian Cardiovascular Journal. Dette er en pilotstudie hvor de har studert hjertefunksjon, fysisk yteevne og kardiovaskulær risiko hos pasienter med sykelig overvekt.
En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.
"Håndbok i børns sorg" er skrevet for å hjelpe og forstå de utfordringer et kriserammet barn står i, konsekvenser for barnet og hvordan man kan bidra til å hjelpe. Boken er skrevet av Atle Dyregrov og Martin Lytje og er utgitt på Dafolo forlag, Fredrikshavn.
To celebrate the World’s Mental Health day (10th October) the students at the International semester would like to take the opportunity to raise awareness about an under-discussed topic. They want to share some thoughts about maternal suicide in a culturally diverse perspective.

Sider