Hjem
Skeivt kulturår
Utstilling

Utstilling: Skeive kulturår

Vi markerer i år at det er 50 år siden paragraf 213 ble opphevet, og at seksuelle handlinger mellom menn ikke lenger var forbudt i straffeloven.  Utstillingen «Skeive kulturår» presenterer forskning på samspillet mellom levd liv på den ene siden, og kulturens normer, lover og regler på den andre siden. Utstillingen åpnet 3. juni og vil stå ut året.

Historisk bilde fra skeiv demonstrasjon. Hvor de bærer parole hvor det står "E det oss dokker e redde for"
Foto/ill.:
Skeivt arkiv/UiB

Hovedinnhold

Hvorfor har biologer tradisjonelt lurt på hvorfor hunnfugler parrer seg med flere hanner, når de like gjerne kunne spurt hvorfor hunnfugler satser alt på et kort? Dette gir en moralsk inngang der vi bruker ladede begreper som utroskap og promiskiøsitet på dyrenes adferd. Har forskningsspørsmålene de har stilt seg blitt påvirket av de språklige og moralske rammene våre?

Hva er skeiv kunst? Er det kunst og gjenstander som blir vist på en skeiv arena eller i en skeiv kontekst? Betyr det at kunstneren er skeiv? Eller betyr det at selve tematikken eller motivet har noe skeivt i seg?

Har lover om avkriminalisering, beskyttelse mot hatefulle ytringer, partnerskapslov, adopsjonsrett og juridisk kjønn påvirket samfunnets syn på skeive, eller har lovene mer eller mindre motvillig endret seg i takt med samfunnets syn?

I utstillingen «Skeive kulturår» reflekterer forskere fra ulike fagretninger hvorvidt og hvordan forskning har bidratt til både å normalisere og å problematisere seksualitet, kjønn og kjærlighet.  

Hvordan har psykiatrien laget diagnoser, jussen laget rammer og hvilke begreper har antropologien bidratt med? Og hva skjer når de som observeres ikke kjenner seg igjen i betegnelsen, kategorien eller lovene de berøres av?   

Hjelp oss med støtende ord!

I utstillingen oppfordres du også til å dele og reflektere rundt ord du kjenner til. Hvilke ord relatert til skeivhet, kjønn og seksualitet har du hørt brukt om deg selv eller andre? Hva er ikke greit å bruke? Du vil også få vite hvilke ord som ble samlet inn på campus og via universitetets sosiale medier i mai 2022. De er mange.