Hjem
Skeivt kulturår
Arrangement

UiB på Arendalsuka: Skeiv forskning i Norge - hvordan ligger vi an?

Skeiv forskning er fortsatt i støpeskjeen. Hvorfor ligger vi så langt etter i Norge? Trenger vi en egen satsing på skeiv forskning?  

Gul bakgrunnsfarge og logo for skeivt kulturår og UiB-logo med skeiv ugle
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Sommeren 2022 i Oslo, Norge: To personer drept ved utested for skeive dagen før Pride-arrangementet. Prideparaden avlyst etter anbefaling fra politiet. Mange skeive rapporterer om utrygghet.

I lys av drapene og avlysningen av Pridearrangemententene kan vi spørre: Hva vet vi egentlig om omfanget og formene for hatkriminalitet mot skeive i Norge i dag? Hva vet vi om historiske og nåtidige betingelser, om årsaker og konsekvenser av utenforskap blant lhbt-personer? Hva kjennetegner de norske mobiliseringene blant skeive -- og til støtte for skeive – i dag og tidligere?

Spørsmålene er mange, men forskningen i Norge er fragmentert og sårbar selv om vi finner skeiv forskning i så å si alle fagfelt. Det foreligger ingen helhetlig tenkning eller langsiktige samarbeid, og feltet har i stor grad vært båret fram av enkeltforskere og deres innsats.

Taushet, fravær og eksklusjon av skeivhet har av historiske grunner preget store deler av akademia inntil ganske nylig. Manglende forskning på ulike aspekter ved skeivhet betyr manglende kunnskap om en stor del av Norges befolkning, både i fortid og nåtid.

På dette arrangementet inviterer Universitetet i Bergen og den tverrfakultære forskningsgruppen for skeiv tematikk ved UiB (etablert i 2019) til en panelsamtale om status og veien videre for den skeive forskningen i Norge. Forskere fra fire norske universiteter vil diskutere

  • Hva kjennetegner skeiv forskning i Norge?
  • Er kunnskapsgrunnlaget om skeiv tematikk i Norge svakere enn i sammenliknbare land, og i så fall hvorfor?
  • Hva slags satsning trengs for å løfte kunnskapsgrunnlaget om skeiv tematikk i Norge?

I panelet

  • Norman Anderssen, Professor i sosialpsykologi, leder av paneldebatt, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
  • Tone Hellesund, Professor i kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Elisabeth Engebretsen, Professor i kjønnsstudier, Senter for kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger
  • Randi Gressgård, Professor i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
  • Anne Hellum, Professor i offentlig rett, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo