Hjem
Skeivt kulturår
Arrangement

UiB på Arendalsuka: Skeiv forskning i Norge - hvordan ligger vi an?

Skeiv forskning er fortsatt i støpeskjeen. Hvorfor ligger vi så langt etter i Norge? Trenger vi en egen satsing på skeiv forskning?  

Gul bakgrunnsfarge og logo for skeivt kulturår og UiB-logo med skeiv ugle
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Manglende forskning på ulike aspekter ved skeivhet betyr manglende kunnskap om en stor del av Norges befolkning, både i fortid og nåtid. Mange steder i verden renses de nasjonale historiene systematisk for spor etter skeivhet, mens vi i Norge mangler mye kunnskap. 

Forskning er avgjørende for at samfunnet skal få større forståelse for potensielle utfordringer som skeive minoriteter møter, og for å sikre deres plass i fellesskapet. Tverrfaglig skeiv forskning og dokumentasjon er viktig for utformingen av ny politikk slik at denne er kunnskapsbasert.

Taushet, fravær og eksklusjon av skeivhet har av historiske grunner preget akademia inntil ganske nylig. Rundt om i verden vokser forskningen nå i omfang, men i Norge er den sårbar, ustrukturert og fragmentert.  

I dag finner vi skeiv forskning blant annet innen kjønnsforskning, historie, kulturvitenskap, antropologi, sosiologi, medisin, statsvitenskap, jus og psykologi. Det er få klare grenser for hvor det skeive begynner og slutter. Den tematiske bredden er stor, og de teoretiske inngangene varierer. Feltet har i stor grad vært båret fram av enkeltforskere og deres innsats.

Det er ingen helhetlig tenkning eller langsiktige samarbeid om skeiv forskning i Norge. 

  • Hvordan kan vi få fylt kunnskapsgapet etter den historiske neglisjeringen av tematikken? 
  • Bør vi ha egne sentre som setter søkelys på skeiv forskning eller er det nok at tematikken inngår som en del av de ulike fagdisiplinene? 
  • UiB har etablert Skeivt arkiv, det nasjonale kunnskapssenteret for skeiv historie. Trenger vi andre infrastrukturtiltak? 
  • Hvordan ser et bærekraftig samarbeid om skeiv forskning i Norge ut? 

UiBs har siden 2019 hatt en tverrfakultær forskningsgruppe for skeiv tematikk, og ønsker med diskusjonen å løfte fram hvordan slikt samarbeid kan se ut nasjonalt.

På dette arrangementet møter du forskere fra norske universiteter og forskningsinstitusjoner som diskuterer veien videre for den skeive forskningen. Arrangementet blir lagt opp som en panelsamtale.